English en
Ny prognos

Krisbranscherna står inför stark återhämtning om vaccinplanen håller

En ny rapport från Stockholms Handelskammare och Oxford Economics visar att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskar med 3 procent och Stockholms läns bruttoregionalprodukt (BRP) väntas falla med 2,7 procent för år 2020. Samtidigt kan en framgångsrik vaccinering innebära att produktionsvärdena, inte minst i sektorer som just nu drabbats hårt, ta rejäl fart under 2021 och 2022.

– Det finns en ljusare framtid inom räckhåll, men det bygger på att företagen ges förutsättningar att hålla ut. Därför är det viktigt att lyckas med vaccineringen och få ordning på de i dagsläget väldigt dåligt fungerande företagsstöden, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Under pandemin har i synnerhet tjänsteföretag – inte minst inom hotell- och restaurang, transportsektorn och event- och evenemangsbranschen – haft en mycket svår situation. I en ny rapport från Stockholms Handelskammare, baserad på prognoser från Oxford Economics, framgår att förädlingsvärdet i hotell- och restaurang i Stockholms län föll med 31 procent under 2020. Motsvarande siffra för riket var minus 27 procent.

Även inom transport, resetjänster och andra stödtjänster och kultur, nöje och fritid föll förädlingsvärdena tydligt i så väl Stockholm som landet som helhet.

Prognoserna visar att dessa näringar kan komma tillbaka starkt under 2021, där exempelvis hotell och restaurang i Stockholm noteras för en uppgång på 35 procent, under förutsättningen att vaccineringen kan genomföras under första halvåret 2021.

Stockholms läns bruttoregionalprodukt (BRP) väntas falla med 2,7 procent för år 2020 för att därefter öka med 3,6 procent 2021, 4,0 procent 2022 och 3,0 procent 2023.

Motsvarande siffror för rikets BNP skrivs till minus 3,0 procent 2020 för att därefter öka med 2,9 procent 2021, 3,0 procent 2022 och 2,4 procent 2023.

– På pappret står vi inför en stark återhämtning. Det förutsätter dock att vaccineringen faktiskt sker under första halvåret och vi steg för steg närmar oss mer av ett normalläge under våren. Rent konkret betyder det ju att vaccineringen är otroligt viktig för tillväxt, jobb och i slutet landets välstånd, säger Stefan Westerberg.

När det gäller arbetslöshet så bedöms den landa på 7,6 procent i Stockholm 2020 för att därefter falla till 7,5 procent 2021, 6,5 procent 2022 och 5,9 procent 2023.

För riket som helhet landar arbetslösheten på 8,3 procent 2020, 8,1 procent 2021, 6,9 procent 2022 och 6,3 procent 2023.

Stockholms Handelskammare menar att en nyckelfaktor för att med framgång pressa ner arbetslösheten kommer att vara att undvika företagskonkurser. Det förutsätter i sin tur att de statliga stödsystemen fungerar bättre. Exempelvis har företagen än så länge inte möjlighet att söka omställningsstöd längre än till juli månads utgång.

– Det är nog den i särklass största osäkerhetsfaktorn som riskerar att slå ut i grunden välskötta företag och leda till en onödigt hög arbetslöshet. Den här krisen har pågått länge och nu har företagen inte kunnat ta del av det här stödet på en bra bit över ett halvår och det är svårt att veta när pengar faktiskt kan börja delas ut. Det är beklagligt och väldigt besvärande, säger Stefan Westerberg.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat februari 6 2021