English en
Kvinnor i historien som bidragit till att utveckla Stockholms näringsliv.
En lång rad kvinnor har genom historien bidragit till att utveckla näringslivet och utbildningssektorn i Stockholm. Foto: Sergey Borisov, Mostphotos

Kvinnorna som har förändrat Stockholm

Annonspionjären Sofia Gumælius, modeskaparen Augusta Lundin, skolreformatorn Anna Whitlock, läkaren Karolina Widerström och advokaten Eva Andén. Det är fem framstående kvinnor som genom historien har bidragit till att utveckla Stockholm till ett nav för näringslivet.

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Bland dem som under åren har bidragit till att utveckla huvudstaden till vad den är i dag finns en lång rad kvinnor som gått i bräschen inom olika verksamheter.  

Anders Johnson är skriftställare med inriktning på svensk ekonomisk och politisk historia. Han har författat flera böcker om Stockholms historia, bland annat en biografi över Anna Whitlock. I texten ”Staden gör en kvinna fri” lyfter han fram flera historiska kvinnor som gjort stora avtryck inom Stockholms näringsliv och utbildningssektor.  
 
I Anders Johnsons text får du bland annat lära dig mer om dessa fem kvinnliga pionjärer:

Annonspionjären Sofia Gumælius

Sofia Gumælius anställde nästan bara kvinnor för att på så sätt bidra till att förbättra kvinnors ställning i samhället. Hon var med om att grunda rösträttsföreningen i Stockholm 1902 och hon blev dess skattmästare. Då Sofia Gumælius avled 1915 sade hennes vän Selma Lagerlöf: ”Det är som en storfura i skogen hade brakat omkull.”  

Modeskaparen Augusta Lundin

Som mest hade Augusta Lundin 175 anställda sömmerskor och hon var en framsynt arbetsgivare som förkortade arbetsdagen från tolv till tio timmar, införde två veckors semester och sjukkassa. 

Skolreformatorn Anna Whitlock

Anna Whitlock reformerade inte bara skolan utan även var ledande i den kvinnliga rösträttsrörelsen. Hon tog även initiativ till konsumentkooperativet Svenska Hem i Stockholm 1905. Där fick endast kvinnor bli medlemmar och handla i butikerna.

Läkaren Karolina Widerström

Karolina Widerström blev Sveriges första kvinnliga läkare 1888. Karolina Widerström kom att vara mycket aktiv som folkbildare och debattör, dels i frågor som låg nära hennes profession, dels i mer allmänna kvinnofrågor. Hon hade som läkare mött en skrämmande okunskap bland sina patienter i sexualfrågor. Karolina började därför undervisa i dessa frågor för vuxna kvinnor 1897. Senare utvidgades föredragen till skolor och seminarier. Hennes insatser bidrog till att Sverige blev först i världen med obligatorisk sexualundervisning, på seminarierna 1914 och i läroverken 1935. 

Advokaten Eva Andén

Eva Andén tog juristexamen i Uppsala 1912 och övertog 29 år gammal en juridisk byrå i Stockholm 1915. Hon blev 1918 den första kvinnliga ledamoten av Sveriges Advokatsamfund och drev därefter egen advokatbyrå till sin död 1970. Hennes specialitet var familjerätt. Men hon åtog sig gärna även andra uppdrag där det gällde att hjälpa kvinnor att få sin rätt.  

Ladda ner och läs ”Staden gör en kvinna fri”

Uppdaterat oktober 5 2023 Publicerat mars 8 2022