English en
Lägre beläggningsgrad för hotellbranschen i november 2022
Trots positiva siffror ser hotellen dystert på framtiden. ”Mycket pekar på att hotellen kommer känna av bistrare tider, vilket i sin tur kommer påverka rekryteringen av ny arbetskraft”, säger Stefan Westerberg. Foto: Maria Groth, Mostphotos

Lägre beläggningsgrad för hotellbranschen i november 2022

Hotellbranschen påverkades av det sämre ekonomiska läget under november 2022 och hade en något mindre beläggningsgrad i både Stockholm och Sverige jämför med november 2019 – året innan pandemin. Det visar siffror från Benchmarking Alliance som Stockholms Handelskammare analyserat.

Under november hade landets hotell en beläggningsgrad på 63,8 procent. Motsvarande siffror låg på 66,9 procent för hotellen i Stockholm. Båda siffrorna ligger under 2019 års nivåer då motsvarande siffror för Sverige var 67,1 procent för Sverige och 71,8 procent för Stockholm.

LÄS ÄVEN: Status Sthlm: Nu spar företagen på investeringar och kompetensutveckling

Uppgång av logiintäkter

Trots att beläggningen minskat har hotellens logiintäkter ökat och överstiger både förra årets nivåer och 2019 års nivåer. I november var logiintäkterna i hela hotellbranschen 10 procent högre än i november 2019 och i Stockholm uppgick ökningen till 6 procent.

Uppgången av logiintäkter är till stor del en priseffekt med ökade snittpriser för en hotellnatt. Snittpriset för en hotellnatt i Sverige har ökat med 8 procent sedan 2019 och i Stockholm uppgår ökningen till 7 procent.

– Med ett sämre ekonomiskt läge ligger det i korten att hushållen sparar in på sina kostnader och drar ner på semestrar och hotellövernattningar. Det är därför rimligt att hotellens beläggningsgrad minskar något. Hotellens logiintäkter hålls uppe av ökade snittpriser, som är höga jämfört ifjol men som är fullt rimliga och modesta över en längre tidshorisont. Framgent har hotellen en svår balansakt mellan att upprätthålla lönsamhet och sätta priser som följer hushållens minskade köpkraft, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. 

Hotellen ser dystert på framtiden

Trots fortsatt positiva siffror när det kommer till intäktströmmar visar sentimentsindikatorer från Konjunkturinstitutet att hotellen ser dystert på framtiden. Under november månad var det 18 procentenheter fler hotellföretag som bedömer att efterfrågan kommer att minska under det kommande kvartalet, jämfört andelen hotell som tror på det motsatta.

LÄS ÄVEN: Stockholmarna ser dystert på ekonomin

Utsikterna har snabbt försämrats. Bara för två månader sedan förelåg en motsatt situation med en övertalighet av hotellföretag som trodde på ökad efterfrågan av hotellövernattningar.

– Mycket pekar på att hotellen kommer känna av bistrare tider, vilket i sin tur kommer påverka rekryteringen av ny arbetskraft, säger Stefan Westerberg. 

Siffror för hotellmarknaden under november 2022

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat december 7 2022