English en
Inför höstens öppning med nya Järva Gymnasium samlades representanter från näringslivet, politiken, utbildningsväsendet och civilsamhället för att diskutera social hållbarhet. Foto: Stockholms Handelskammare

Långsiktig social hållbarhet och lokal förankring i Campus Tensta

Det är något som gror ute i Campus Tensta. I den blåmärkta byggnaden där man mellan 1984 och 2019 bedrev gymnasieutbildning har skolbänkarna länge stått tomma. Men förändring är på gång och inför höstens öppning med nya Järva Gymnasium samlades representanter från näringslivet, politiken, utbildningsväsendet och civilsamhället för att diskutera social hållbarhet.

Torsdagen den 21 mars samlades representanter från 15 företag, idrottsklubbar, utbildningsaktörer, föreningar och politiska partier för att samtala om social hållbarhet, utbyta erfarenhet och kroka arm i en tid där det behövs mer än någonsin.

Samtalet syftade till att konkretisera social hållbarhet. Flera av representanterna hade sett projekt, som har haft goda intentioner, men inte långsiktigheten eller ambitionen att göra verklig skillnad. Men det lyftes att fastighetsutvecklarna ofta var en drivande faktor i omställningen.

– Vi på Hemsö äger tegelstenarna, men vi behöver folk som kan vara med och fylla lokalerna med innehåll. Vi är långsiktiga, är beredda att testa nya idéer, göra misstag och lära oss av dem, säger Nils Styf, vd på Hemsö.

Tre områden extra viktiga

Platsen, lokal kunskap och samarbete var tre punkter som särskilt lyftes fram som områden att ta i beaktning när man bygger social hållbarhet. Att inse vikten av att skapa en trygg miljö för alla. Bland annat genom att ha en bredd i vad som erbjuds i närområdet i termer av utbud, näringsliv, utbildning och föreningsliv. Men också visa en vilja att investera i renoveringar som tar det sociala, kulturella och historiska arvet i beaktande.

Vidare handlar det också om att fråga och engagera de som känner platsen och området väl – och undvika ’projekt’ eller tidsbegränsade insatser.

– Att skapa ett lokalt engagemang bygger kunskap men också tillit. Det här kan ytterligare underlättas av att man identifierar och stödjer förebilder som främjar samhällsutvecklingen, säger Frans Elinder, näringspolitisk strateg på Stockholms Handelskammare och fortsätter:

– Ett välfungerande samarbete mellan näringsliv, civilsamhälle och politik är avgörande för att få till konkret förändring. Rent konkret kan sådan samverkan handla om garantier för jobb efter examen från ett yrkesprogram, eller om långa hyreskontrakt som i sin tur underlättar för investeringar.

Uppdaterat juli 9 2024 Publicerat april 3 2024