English en
Blåljus på polisbil.

Näringslivets upprop till Stefan Löfven: Prioritera tryggheten och säkra attraktionskraften

Stockholms Handelskammare skriver tillsammans med ledande representanter från näringslivet ett brev till statsminister Stefan Löfven. Syftet är att uppmana till att prioritera trygghetsfrågorna högre och i större utsträckning lyssna till näringslivet.
– Ett attraktivt och hållbart samhällsklimat präglas av trygghet för företag, deras anställda, kunder och den som investerar. Därför är det viktigt att Sverige och Stockholm både är och upplevs som tryggt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

I Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger i dag 30 procent av de tillfrågade (16–84 år) att de känner sig mycket eller ganska otrygga eller att de till följd av otrygghet undviker att gå ut ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde. 

Motsvarande siffra var 21 procent år 2013. 

– För näringslivet har dessa frågor gradvis blivit allt viktigare och är nu högt prioriterade. Det handlar dels om en oro för att den egna verksamheten ska utsättas för brott, men det finns även en oro för att kriminalitet och otrygghet ska skada Sveriges och Stockholms attraktivitet som gör det svårare att attrahera investeringar och talanger från andra länder, säger Andreas Hatzigeorgiou. 

Det är med det som bakgrund Stockholms Handelskammare tillsammans med 16 företrädare från näringslivet skrivit ett brev till statsminister Stefan Löfven. 

I brevet står bland annat: 

”Vi uppmanar regeringen att ta utvecklingen på största allvar och känna sig förvissade om att det finns ett mycket starkt stöd från näringslivet att prioritera offensiva insatser mot brottsligheten – såväl repressiva som brottspreventiva. Det är statens uppgift att säkra rättssamhället, men eftersom dagens problem har en komplex grund ser vi att näringslivet har en roll att spela.” 

– Polisen har uppmanat hela samhället att sluta upp i kampen mot kriminalitet, och i det arbetet vill näringslivet ha en dialog med politiken för att hitta sin roll och kunna bidra. Det är naturligtvis statens yttersta ansvar att säkra trygghet och värna rättssamhället, men näringslivet kan och vill hjälpa till, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat februari 23 2021