English en
Rebecca Rubin är en av deltagarna i Stockholms Handelskammares nätverk Urban Development. Foto: Tor Brisfjord/Åke E:son Lindman
Rebecca Rubin är en av deltagarna i Stockholms Handelskammares nätverk Urban Development.

Nätverket Urban Development bidrar till utveckling av ett attraktivare Stockholm

För att människor ska vilja och ha möjlighet att bo och arbeta i samt besöka Stockholm är staden beroende av fortsatt utveckling. Detta och andra urbana frågeställningar fokuserar nätverket Urban Development på under sina träffar. – Dialogen börjar i nätverket, men kommer att fortsätta efter att träffarna tagit slut, säger Rebecca Rubin, nätverksdeltagare.

Urban Development – Executive är Stockholms Handelskammares nätverk för ledare som är verksamma inom samhällsbyggnadssektorn. Här samlas aktörer inom bland annat fastighetsbolag, arkitektbolag och bostadsutveckling. En av årets deltagare är Rebecca Rubin, chef för social hållbarhet och affärsutvecklare hos Sveafastigheter, lärare i arkitektur på Kungliga Tekniska Högskolan och rådgivare till Londons borgmästare. 

– Jag ansökte om att gå med i nätverket då jag tycker det är bra med flera perspektiv runt samma fråga, samt möjligheten till dialog. Stockholms Handelskammare är en av flera bra plattformar för just detta för att dialogen heller inte sker internt hos någon av de medverkande aktörerna utan på en extern plattform, säger Rebecca Rubin. 

Nätverksträffarna öppnar upp för dialog

Genom nätverket ges deltagarna möjlighet att bygga unika relationer med personer som sitter på motsvarande funktioner i andra delar av näringslivet. Alla deltagare har ett starkt engagemang i frågan om att skapa framtidssäkrade, konkurrenskraftiga och attraktiva städer. Samtalen som sker under nätverksträffarna öppnar upp för en större dialog. 

– Det är lätt att slentrianmässigt tänka att en bra stad är en stad med många träd på gatorna, eller med mycket handel i centrum. Men så fort man börjar lägga olika perspektiv på varandra blir det mer komplext och intressant, säger Rebecca Rubin och fortsätter: 

– På dagens nätverksträff diskuterade vi bostadsfrågan, och hur det är en sak att ha bostadsmål och mål kring nybyggnation – där det finns bra och tydliga budgetar som riktmärke – men när fokus vidgas till att också undersöka hur flyttkedjorna ser ut och hur vi kan skapa bostäder för de grupper som inte har tillgång till bostadsmarknaden i dag blir det komplext. Stockholm är i ett skede där människor börjar flytta ut då de upplever att det är för dåliga livsvillkor för att kunna bo kvar. Högutbildade har inte råd med en större lägenhet när de utökar familjen och bostadsmarknaden möter heller inte låg- eller medelinkomsttagare. Yrkesmän som poliser, undersköterskor och lärare väljer bort Stockholm. Och vad blir det då för stad vi står med? Plötsligt blir det superkomplext och involverar både byggnadsaktörer, arkitekter, kommuner, länsstyrelser och politiken på regeringsnivå.

Rebecca Rubin, deltagare i Stockholms Handelskammares nätverk Urban Development

”Nätverket ger deltagarna en möjlighet att i en väldigt specifik samtidskontext reflektera över nuläget och få flera perspektiv på detta, men också en chans att diskutera vägen och visionen framåt.”

Rebecca Rubin

Medverkan av gästtalare från stads- och platsutveckling eller politiken

Under året som nätverket är i gång träffas nätverksgruppen vid sex utspridda tillfällen. Under varje träff deltar även en eller flera gästtalare, antingen i form av en expert inom stads- och platsutveckling eller en röst från politiken.  

– Nu är vi halvvägs igenom träffarna. Hittills har nätverket gett mig ett berikat samtal kring stadsplaneringsfrågor och samtidigt, på ett tydligt sätt, varit en plattform för att möta det politiska skifte som sker nu efter valet, framför allt på kommunal nivå i Stockholm. Det har gett en viss inblick i politikernas vardag och visioner. Sedan har vi också en nära dialog alla deltagare emellan hur man ser på framtidens utveckling, säger Rebecca Rubin. 

Läs mer och ansök till Urban Development – Executive

Träffarnas innehåll är skräddarsytt efter deltagarnas samlade behov och önskemål. Innehållet ska vara enkelt att ta till sig och ska ligga nära det egna arbetsområdet – trots att deltagarna kommer från olika yrkesområden och med olika perspektiv. 

– Det är ett matnyttigt innehåll och ligger nära praktiken. En del av oss i nätverket ses i arbetet också utanför i konkreta projekt. Och så finns det nya ansikten som bidrar med ytterligare insikter. Det gör att vi i nätverket både knyter nya kontakter, samtidigt som vi berikar perspektiven, säger Rebecca Rubin. 

Rekommenderar andra att ansöka till nätverket när det startar upp igen? 

– Verkligen. Nätverket ger deltagarna en möjlighet att i en väldigt specifik samtidskontext reflektera över nuläget och få flera perspektiv på detta, men också en chans att diskutera vägen och visionen framåt. Från den här nära förankringen med kommunerna som vi haft hittills i nulägesbilden, till ett vidare visionärt arbete, tror jag att det som helhet kommer att vara väldigt berikande. Den dialog som börjar här, kommer att fortsätta också när nätverket är slut, säger Rebecca Rubin.

Helena Velin

Helena Velin

Program- och nätverksansvarig 08-555 100 29 helena.velin@stockholmshandelskammare.se E-mail
Uppdaterat februari 5 2024 Publicerat mars 6 2023