English en
Sofia Åkerberg, deltagare i nätverket Young Visioneers
Nätverket Young Visioneers vänder sig till personer som befinner sig i början av karriären. Sofia Åkerberg, Senior Associate i Capital Markets teamet på Newsec, är en av årets deltagare. Foto: Åke E:son Lindman/Pressfoto

Nätverket Young Visioneers stärker Sofia i ledarskapet

Möjlighet till personlig utveckling, ett breddat nätverk samt att stärka sig själv i sitt ledarskap – syftet med att gå med i ett affärsnätverk kan variera. För Sofia Åkerberg har nätverket Young Visioneers gett henne alla delar. – Jag rekommenderar alla att söka. Det ger en unik möjlighet till personlig utveckling, utöver relationsbyggandet i sig, säger Sofia Åkerberg.

Sofia Åkerberg jobbar som Senior Associate i Capital Markets teamet på Newsec och är en av årets deltagare i Stockholms Handelskammares nätverk Young Visioneers. Efter att ha hunnit arbeta i tre år på företaget ville hon utveckla sig själv ytterligare inom ledarskap och kommunikation och bestämde sig för att söka efter ett forum som kunde tillgodose de behoven.

– Jag läste att Stockholms Handelskammare skulle starta upp nätverket och skickade in en ansökan. Jag fastnade för att nätverket lyfter frågor som personlig utveckling och ledarskap, vilka är områden som jag tycker är både spännande och intressanta, varför det då kändes givet att skicka in en ansökan, säger Sofia Åkerberg.

Nätverket Young Visioneers vänder sig till personer som befinner sig i början av karriären. Gruppen träffas sex gånger under nätverksåret och under träffarna mixas workshops med samtal och föreläsningar – allt skräddarsytt efter gruppens behov och mål.

– Det som jag tycker är extra värdefullt med Young Visioneers är att vi är personer som kommer ifrån olika branscher, arbetar i olika roller och har varierande lång arbetslivserfarenhet. Det bidrar till att skapa värdefulla diskussioner, oavsett vilka ämnen som har tagits upp under nätverksträffarna. Jag har fått otroligt många insikter som jag tar med mig och applicerar både i arbetslivet och privat. Det är väldigt häftigt och har varit över mina förväntningar, säger Sofia Åkerberg.

Young Visioneers ger unika insikter och större kontaktnät

Till skillnad från många andra nätverk spelar deltagarnas bransch och titel en mindre roll vid ansökan till Young Visioneers. Det viktigaste är ambitionen och deltagarnas vilja att fortsätta utvecklas. Fokus i nätverket läggs i stället på att stärka deltagarnas ledarskapsförmågor, deras möjlighet att påverka och att bidra till inspiration i den fortsatta karriären.

– I min grupp kan jag relatera till alla övriga deltagares utmaningar, vilket är intressant då det inte nödvändigtvis är självklart eftersom nätverket är just branschöverskridande. Ofta pratar man om vikten av att känna personer inom den egna branschen, vilket är jätteviktigt, men just när man diskuterar personlig utveckling och ledarskap, då spelar den faktorn mindre roll. Oavsett vilken bransch man befinner sig i finns det väldigt mycket att hämta genom att dela erfarenheter och utmaningar i grupp, säger Sofia Åkerberg.

Läs mer och ansök till Young Visioneers

Till nätverksträffarna bjuds också externa föreläsare in. Något som ger gruppen möjlighet att fördjupa sina kunskaper och samtal inom relevanta ämnen och områden.

Trots att nätverksgruppen som Sofia Åkerberg är med i bara hunnit halvvägs genom träffarna har hon redan hunnit få med sig flera lärdomar från Young Visioneers.

– Vid en träff hölls det en föreläsning om coachande ledarskap där vi fick möjlighet att ta del av verktyg för att coacha sig själv vilket i sin tur skapar möjligheter att coacha andra människor. Under den diskussionen fick jag många konkreta och värdefulla insikter och hjälpmedel i hur man kan bli säkrare i sig själv, och hur allting börjar med den egna tryggheten. Hur insikter och förståelse avseende ens egna beteende och behov skapar en grund och överblick över hur jag påverkar andra och i sin tur kan utveckla mitt ledarskap gentemot dem. Det är något som jag tyckte var otroligt värdefullt och som jag tar med mig i mitt arbete.

Delar erfarenheter och utmaningar

Att sätta sig ned med en grupp helt främmande människor och prata om personliga ämnen och blotta sina utmaningar, kan upplevas skrämmande. Men det är något som nätverksledarna på Stockholms Handelskammare har stor erfarenhet av och förståelse för.

– Inför den första träffen var jag nervös. Att prata om personlig utveckling och ledarskap gör att det snabbt blir personligt och att då sätta sig i ett rum med tio personer som man aldrig träffat tidigare, och som man ska träffa sex tillfällen utspritt under ett år, gör att man innan kan ifrågasätta hur djupa diskussionerna kan bli i ett sådant här forum – i och med att det krävs en viss tillit för att ha sådana samtal, säger Sofia Åkerberg och fortsätter:

– Men i stället blev det något som överraskade mig positivt, Stockholms Handelskammares nätverksledare har lyckats skapa ett öppet samtalsklimat där man känner sig bekväm att dela både erfarenheter och utmaningar – trots att vi faktiskt är helt okända personer som inte känner varandra från innan och enbart har träffats ett fåtal gånger

Rekommenderar du andra att söka till Young Visioneers?

– Jag rekommenderar alla att söka. Young Visioneers ger en unik möjlighet till personlig utveckling, utöver relationsbyggandet i sig. Det som verkligen har slagit mig är även hur väl planerade nätverksträffarna har varit vilket har gjort det väldigt lätt att ta åt sig av vad som sägs, säger Sofia Åkerberg.

Young Visioneers

Nätverket Young Visioneers är särskilt skapat för dig som är i början av din karriär och med ambitionen att bli en framtida ledare inom näringslivet. Årets ansökan till nätverket har just öppnat. 

Läs mer och ansök

Stockholms Handelskammares nätverk Young Visioneers

Young Visioneers

Nätverket Young Visioneers är särskilt skapat för dig som är i början av din karriär och med ambitionen att bli en framtida ledare inom näringslivet. Årets ansökan till nätverket har just öppnat. 

Helena Velin

Helena Velin

Program- och nätverksansvarig 08-555 100 29 helena.velin@stockholmshandelskammare.se E-mail
Uppdaterat oktober 5 2023 Publicerat februari 20 2023