English en
Fotografi på graf lutad mot stolar på en restaurang

Nu har restaurangerna haft 365 dagar med försämrade affärer

Den 1 mars inföll 365:e raka dagen av negativ omsättningsutveckling för svenska restauranger. Sammantaget handlar det om en nedgång på 52 procent i Sverige och 60 procent i Stockholm för hela perioden.

– Det har varit ett fullständigt fruktansvärt år som redan fått allvarliga konsekvenser när småföretagare tvingats se sina verksamheter gå under. Det statliga stödet har fungerat dåligt och varit ineffektivt i relation till hur hårt restriktionerna slagit mot sektorn, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

I en helt ny sammanställning av data från Caspeco kan Stockholms Handelskammare påvisa att den 1 mars så inföll dagen där restauranger haft negativ omsättningsutveckling varje dag i ett helt år. Databasens data bygger på försäljning från de 600 restauranger som använder Caspecos system och varje datum jämförs med omsättningen motsvarande datum året innan.

– Det är ödets ironi att man på årsdagen för minussiffror också drabbas av ytterligare skärpta restriktioner i form av endast en person per sällskap på vissa serveringsställen. Restriktionerna har i hög grad styrts mot restaurangbranschen, så den usla utvecklingen är inte på något sätt oväntad, säger Stefan Westerberg.

Mellan 1 mars 2020 och 1 mars 2021 minskade restaurangernas omsättning med sammantaget 52,3 procent i hela landet. För restaurangerna som är verksamma i Stockholms kommun landar tappet på 60,4 procent för samma tidsperiod.

Den sämsta dagen för riket blev den 21 december 2020 då i genomsnitt 85 procent av omsättningen föll bort.

I Stockholm var det den 3 januari 2021, då minskningen skrevs till 88 procent.

Konsekvenserna har redan haft genomslag i annan statistik. Färsk statistik från kreditupplysningsbolaget UC påvisar att antalet konkurser i hotell- och restaurangbranschen steg med 48 procent i februari jämfört med samma månad förra året.

Stockholms Handelskammare kan samtidigt se att hotell- och restaurang sammantaget svarade för 17 procent av alla varsel mellan 1 mars 2020 och sista februari 2021. Detta trots att branschen bara samlar 4 procent av de förvärvsarbetande.

– Krisen har fått en enorm slagsida mot enskilda branscher, bland annat restauranger, hotell, olika typer av event och persontransporter. Stöden har varit otillräckliga och hanteringen av stöden har inte fungerat. Det måste åtgärdas nu, för restriktionerna har skärpts och mycket talar för att det fortsatt kommer gå dåligt ytterligare en tid, säger Stefan Westerberg.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat mars 3 2021