English en
KlasEklundAndreasHatzigeorgiou

Nu lanseras Omstartskommissionen

Den nya Omstartskommissionen påbörjar nu sitt arbete för att ta fram reformer som ska starta om och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter coronakrisen.

Omstartskommissionen består av Sveriges 11 främsta experter inom en rad strategiskt viktiga reformområden. Klas Eklund utses till ordförande för Omstartskommissionen.

– Kombinationen av hälsokris och ekonomisk kris är fruktansvärd. Därför måste vi noggrant analysera och utforma förslag för hur vi ska starta om Sverige. Åtgärderna bör bidra till att kickstarta vårt samhälle samtidigt som de ska vara strukturellt sunda och bidra till långsiktig utvecklingskraft. Omstartskommissionens uppgift är att lägga just en sådan plan på de politiska beslutsfattarnas bord, säger Klas Eklund, ordförande för Omstartskommissionen. 

– Jag är stolt och imponerad över den väldiga kompetens som finns representerad i Omstartskommissionen. Här finns flera av Sveriges absolut främsta experter. Att de ställer upp på så kort varsel vittnar om att uppgiften är viktig och att många vill bidra, fortsätter Klas Eklund. 

Stockholms Handelskammare motiverar initiativet med att Sverige skyndsamt måste samlas kring en modig reformagenda: 

– Sverige behöver en omstart och det kan inte vänta. Hur vi agerar nu kommer att vara avgörande för vårt lands utveckling för en lång tid framöver. Med nytänkande, mod och ledarskap kan vi komma starkare ut ur krisen än vi gick in i den. Därför blir Omstartskommissionen en viktig motor för reformförslag som politiken kan omsätta i praktiken, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare. 

Omstartskommissionens arbete påbörjas omgående. Dess slutsatser och rekommendationer ska vara färdigställda senast i augusti. Den ska ta ett samlat grepp om de politiska och ekonomiska utmaningar som Sverige står inför. Målet är en omfattande agenda för reformer inom en rad områden som syftar till att bidra med ett hållbart och långsiktigt konkurrenskraftigt Sverige. 

Omstartskommissionen arbetar oberoende. Aktörer från näringslivet engageras genom bland annat löpande dialog samt genom att bistå med perspektiv och kunskapsunderlag. 

Kommissionens sammansättning och ansvarsområden: 

Ordförande: Klas Eklund, seniorekonom, Mannheimer Swartling

Finanspolitik: Lars Calmfors, professor vid Stockholms Universitet 

Grön omställning: Maria Wetterstrand, vd Miltton Purpose, f.d. språkrör Miljöpartiet  

Digitalisering: Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro Universitet 

Arbetsmarknad: Oskar Nordström Skans, professor vid Uppsala Universitet

Utbildning: Susanne Ackum, fil. dr., f.d. statssekreterare Finansdepartementet

Entreprenörskap: Pontus Braunerhjelm, professor vid Entreprenörskapsforum, KTH och Blekinge Tekniska Högskola

Infrastruktur: Lars Hultkrantz, professor emeritus vid Örebro universitet

Bostäder: Tor Borg, analytiker Boverket

Skatter: Åsa Hansson, docent vid Lunds universitet

Sverige i EU och världen: Cecilia Malmström, gästprofessor vid Göteborgs Universitet, f.d. EU-kommissionär 

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat april 27 2020