English en
En oroande ökning av företagskonkurser i Stockholm hotar att påverka regionens ekonomiska tillväxt. Foto: Josefine Bäckström

Ny analys: Sju byggföretag går omkull varje dag och antalet konkurser når rekordnivåer

En oroande ökning av företagskonkurser i Stockholm hotar att påverka regionens ekonomiska tillväxt, enligt en ny rapport från Stockholms Handelskammare som har analyserat siffror från kreditupplysningsföretaget UC.

Under mars 2024 gick 811 företag i konkurs i Sverige, en ökning med 36 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt under första kvartalet 2024 gick 2 859 företag i konkurs, vilket motsvarar en uppgång på 56 procent. Totalt står huvudstadsregionen för 40 procent av landets samlade konkurser.

– Siffrorna är alarmerande. Vi ser en tydlig trend där antalet konkurser ökar påtagligt, särskilt inom byggbranschen. Om denna utveckling fortsätter riskerar vi ett betydande slag mot huvudstadsregionens fortsatta ekonomiska tillväxt, säger Daniella Waldfogel, vice vd på Stockholms Handelskammare.

Antalet konkurser har ökat med 56 procent inom byggbranschen och totalt har 594 företag gått omkull hittills under 2024 vilket motsvarar cirka sju företag om dagen. Läget är också allvarligt inom hotell och restaurang där antalet konkurser har ökat med 75 procent.

– Folk drar sig för besök när räntorna är höga. Det är dessutom svårt för företagen att kompensera prisökningar fullt ut mot kund. Man tvingas skära i marginalerna som redan är små. Vi ser just nu en ond cirkel inom många branscher som är direkt kopplade till det ekonomiskt utsatta läget säger Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare har i en tidigare rapport kunnat redogöra för konsekvenser av byggkrisen. Rapporten visade att byggkrisen kan eskalera om inga politiska åtgärder sätts in. I ett sådant scenario kan Stockholms- och Uppsala län få se ett produktionsbortfall på motsvarande 343 miljarder kronor under åren fram till 2030. Beräknat på hela landet skulle det handla om produktionsbortfall på upp emot 1 000 miljarder kronor.

Stockholms Handelskammare har därför efterlyst riktade åtgärder för att stötta utsatta branscher samt föreslagit breda tvärpolitiska överenskommelser inom bostadspolitiken för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar byggsektor.

– Läget ser fortsatt mycket allvarligt ut. Det krävs nu politiskt ledarskap men reformagendan lyser med sin frånvaro. Staten måste börja rikta åtgärder mot de branscher som har det tuffast innan det är för sent. Annars riskeras vårt ekonomiska välstånd över lång tid framöver, säger Daniella Waldfogel.

Ladda ned rapporten

Publicerat april 8 2024