English en
Daniella Waldfogel och faksimil från rapport.

Ny analys: Så mycket växer åldersgruppen 80+ i Stockholms alla kommuner

En helt ny analys från Stockholms Handelskammare visar att befolkningen som är 80 år eller äldre väntas växa kraftigt i samtliga kommuner i Stockholms län.
I flera kommuner är den prognostiserade befolkningsökningen över 100 procent.
– Det är fantastiskt att människor håller sig friskare och blir äldre, men det ställer också kommunerna inför en helt ny situation om man ska klara av att hantera framtidens välfärd, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef för Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har tillsammans med Peter Stein, nationalekonom och demografianalytiker, analyserat hur demografin i Stockholms läns alla kommuner utvecklas mellan år 2017 och 2027.

Gruppen individer som är 80 år eller äldre växer i samtliga analyserade kommuner.

Den procentuella utvecklingen är störst i Nykvarn (129,9%), Vaxholm (114,8%) och Värmdö (112,7%) samtidigt som Danderyd (33,0%) och Solna (39,3) uppvisar länets svagaste ökning.

Som andel av kommunernas befolkning växer gruppen som är 80 år eller äldre snabbast i Vaxholm, Salem, Nynäshamn och Norrtälje. Norrtälje är också den kommun där befolkningen över 80 år sammantaget väntas utgöra störst del av befolkningen år 2027, 9,2 procent.

– En tydlig trend är att en majoritet av kommunerna får en högre försörjningskvot, vilket innebär att gruppen som inte är i arbetsför ålder blir större relativt de som är i arbetsför ålder. Därför kommer det bli otroligt viktigt att människor som är i arbetsför ålder också kommer i arbete, säger Daniella Waldfogel.

Stockholms Handelskammare menar att den förändrade försörjningskvoten behöver mötas på två fronter. Dels kommer det krävas effektivare välfärd och en öppenhet för tekniska lösningar och innovationer som leder till mer välfärd per investerad krona.

Samtidigt har rikspolitiken ett stort ansvar att underlätta för kommunerna via tillväxtfrämjande politik som kan förstärka finansieringen av välfärden.

– Vi har länge haft tusentals vakanta högkvalificerade jobb i länet och det är en helt orimlig situation när vi samtidigt har ett behov av att få en större befolkning i arbetsför ålder. För Stockholm hade det varit utmärkt att kunna locka högutbildade från andra länder att komma hit, gå direkt in i arbete och förstärka finansieringen av välfärden, säger Daniella Waldfogel.

– Tyvärr gör svårigheterna att få in en stadig fot på bostadsmarknaden att det är onödigt svårt att attrahera högkvalificerad arbetskraft från andra städer och från utlandet. Här har bland annat det skärpta amorteringskravet höjt ribban för att komma in på bostadsmarknaden ordentligt. Det borde rullas tillbaka, säger Daniella Waldfogel.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat december 5 2019