English en
Stockholms Handelskammare har identifierat gator i Stockholm som saknar cykelinfrastruktur. Nu presenteras resultatet i rapporten ”The Road to Becoming a Cycling City”.
Stockholms Handelskammare har identifierat gator i Stockholm som saknar cykelinfrastruktur. Nu presenteras resultatet i rapporten ”The Road to Becoming a Cycling City”. Grafik: Tor Brisfjord

Ny kartläggning: Stockholm kan enkelt och billigt få komplett cykelbanenät

Enkla pop up-cykelbanor kan snabbt och billigt förbättra förutsättningarna för stadens cyklister. Genom att jämföra unik cykeldata med det befintliga cykelbanorna kan Stockholms Handelskammare säga exakt var det bör skapas säkra cykelvägar.

Stockholm har 750 kilometer cykelväg men det finns många avbrotten i cykelinfrastrukturen som innebär att cyklisterna tvingas ut bland bilar, bussar och tung trafik. Med utgångspunkt i unik cykeldata har Stockholms Handelskammare identifierat gator som används flitigt av stadens cyklister men där det saknas en sammanhängande cykelinfrastruktur. Här kan enkla förändringar kan ge bättre förutsättningar för stadens cyklister på kort sikt.

– Pop up-infrastruktur kan snabbt förbättra förutsättningarna för stadens cyklister, inte minst på de sträckor som idag används flitigt av cyklisterna men där cykelbanan tar slut och där man leds rakt ut i biltrafiken, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Pop up-infrastruktur kan vara så enkelt som att måla utrymme på vägen för att ange ett cykelfält eller sätta upp tillfälliga hinder för att separera trafikslagen. Ett nyligen genomfört projekt i Göteborg visar att pop up- infrastruktur kostar en tiondel jämfört med permanent och fullskalig infrastruktur och genomförandetiden för en vägsträcka beräknas till två veckor.

– Stockholms innerstad skulle kunna få ett komplett cykelnät utan avbrott för bara 20 miljoner kronor, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Gator i Stockholm som saknar cykelinfrastruktur

Stockholms Handelskammare presenterar idag en karta som visar vilka områden i Stockholm som nyttjas flitigast av stadens cyklister men som idag saknar en sammanhängande cykelinfrastruktur.

– Vi har identifierat gator som saknar cykelinfrastruktur men som ändå har många cyklister. Det saknas cykelvägar i området runt Kungsträdgården och på andra viktiga gator som Torsgatan och Odengatan i Vasastan samt Birger Jarlsgatan på Östermalm, säger Andreas Hatzigeorgiou.

– Att testa tillfälliga lösningar kan ge oss insikter vad vi ska prioritera när man sen investerar i permanenta lösningar, som självklart är mycket mer kostsamma. Pop up-infrastruktur kan enkelt tas bort genom att tvätta bort färg eller flytta på vägavdelare och vi uppmanar därför staden att våga vara kreativa och se på möjligheten, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Läs rapporten ”The Road to Becoming a Cycling City”

Uppdaterat juli 4 2023 Publicerat juni 15 2023