English en
Prognos från Stockholms Handelskammare visar att Stockholms län väntas ha högst ekonomisk tillväxt under 2022.
Mellan 2021 och 2024 väntas Stockholms län stå för cirka 40 procent av Sveriges totala BNP-tillväxt, vilket är långt över regionens befolkningsmässiga andel på 23 procent. Foto: Mujo, Mostphotos

Ny prognos: Stockholms län väntas ha högst ekonomisk tillväxt

Av Sveriges åtta riksområden under väntas Stockholms län ha högst ekonomisk tillväxt under 2022 och stå för hela 41 procent av Sveriges totala tillväxt fram till 2024. Det visar en ny rapport från Stockholms Handelskammare, baserad på prognoser från Oxford Economics.

– Stockholm är Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Det är bra för Stockholm samt Sveriges alla landsändar genom bland annat ett stärkt skatteunderlag. Men Stockholm skulle kunna ha ännu högre tillväxt om bostadsmarknaden fungerade bättre så att arbetskraftsbristen kunde lösas. Det är problematiskt att huvudstadsregionen inte ges bättre förutsättningar att nå sin fulla potential, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Rysslands invasion av Ukraina har skapat stor osäkerhet i försvarspolitiken, handeln och ekonomin. Men trots en osäker omvärld väntas Stockholmsekonomin (BRP) öka med 4,1 procent under 2022. Det är högre än den prognostiserade tillväxten för Sveriges BNP som väntas landa på 3,1 procent under 2022.

LÄS ÄVEN: Allt du behöver veta om sanktioner

Så mycket ökar Stockholmsekonomin 2023 och 2024

För efterföljande år, 2023 och 2024, väntas Stockholmsekonomin öka med 3,2 respektive 2,3 procent, även det starkare än utvecklingen för Sverige totalt.

– Kriget har bidragit till högre energi- och livsmedelspriser, något som i sin tur ökat inflationen och kostnadstrycket för svenska hushåll. Men trots det står Stockholmsekonomin stark med onekligen ljusa utsikter, fortsätter Stefan Westerberg.

Bidragande till uppgången i särskilt Stockholm är en fortsatt stark utveckling av informations- och kommunikationsnäringen, finanssektorn samt företag som levererar kvalificerade företagstjänster. Dessa branscher är mycket stora i huvudstadsekonomin.

Mellan 2021 och 2024 väntas Stockholms län stå för cirka 40 procent av Sveriges totala BNP-tillväxt, vilket är långt över regionens befolkningsmässiga andel på 23 procent.

– Stockholms näringsliv kännetecknas till stor del av kunskapsintensiva verksamheter. Huvudstaden är en magnet för människor, företag och investeringar samt en mötesplats för lärande, handel, kultur och livsstilar. Tillsammans skapar detta goda förutsättningar för nya idéer, fler innovationer och ökad tillväxt, säger Stefan Westerberg.

LÄS ÄVEN: Hotellbranschen i Sverige ökar igen

Fortsatt positiv utveckling av arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden ser ut att fortsatta utvecklas positivt under kommande år. Under 2022 väntas arbetslösheten i Stockholm uppgå till 6,8 procent för att ytterligare sjunka dryg en procentenhet under 2023 och 2024. Under 2022–2024 väntas Stockholm ha en lägre arbetslöshet jämfört rikssnittet.

I tandem med lägre arbetslöshetstal antas sysselsättningen växla upp. Stockholm väntas ha den högsta prognostiserade sysselsättningstillväxten under åren 2021 och 2024 (2,2 procent i genomsnitt per år).

LÄS MER: Ny rapport: Så kan resandet till och från Arlanda förbättras

– Siffrorna visar svart på vitt att svensk arbetsmarknad är stark och att Stockholm även framöver väntas vara Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Huvudstaden har en kunskapsintensiv arbetsmarknad med god näringslivsdynamik. Stockholm sticker ut i positiv bemärkelse gällande antalet nystartade företag och koncentrationen av riskkapitalinvesteringar, säger Stefan Westerberg.

Ladda ned prognosen Stockholm spänner bågen

Uppdaterat oktober 5 2023 Publicerat april 9 2022