English en

Ny rapport: 1 427 miljarder behövs för att klara offentliga investeringar

Det offentliga Sverige behöver investera ytterligare 1 427 miljarder kronor fram till 2040 för att trygga upprustningen av samhällsviktiga områden. Det framgår i Stockholms Handelskammares nya rapport "Ofantligt offentligt investeringsbehov – Det krävs privat kapital för att rusta Sverige för framtiden". För att hantera utmaningen kräver Handelskammaren nu att arbete inleds för hur staten kan samverka med näringslivet i fler fall.

Analysen från Stockholms Handelskammare visar att det offentliga inte kommer klara sitt investeringsbehov om man fortsätter finansiera investeringarna över statens budget. Beräkningarna utgår från områden där det redan i dag finns en politisk majoritet bakom kommande investeringar, eller där det inkommit äskande från expertmyndigheter.

– Staten har inte tillräckligt med resurser för att klara av att hantera Sveriges behov framåt. Det är avgörande att vi ser över möjligheterna att engagera privat kapital för att klara rustningen av infrastruktur, grön omställning och energiproduktion. Annars kommer vi behöva prioritera bort viktiga satsningar, säger Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Privata medel krävs för att rusta Sverige

Enligt Stockholms Handelskammares analys behöver det offentliga Sverige investera ytterligare 1 427 miljarder kronor fram till 2040 utöver det som redan är budgeterat. Det är en kostnad som det just nu inte finns en plan för att hantera – och sannolikt är summan högre än handelskammarens beräkningar.

Just nu pågår en diskussion om det finanspolitiska ramverket ska ändras på så sätt att staten inte behöver gå med överskott, som är fallet i dag. Dessutom förekommer förslag om att statsskulden ska höjas något för att frigöra medel för kommande investeringar.

Enligt Carl Bergkvist kommer det inte räcka att justera det finanspolitiska ramverket. Det är centralt att också se över möjligheterna till att involvera privat kapital i offentliga projekt. Annars finns risk att pengarna inte räcker.

– Behovet av investeringar är enormt. Tyvärr blir det alltmer uppenbart att den modell vi har för att finansiera våra satsningar inom infrastruktur, energi och grön omställning inte är tillräcklig. Den kommer inte klara av att täcka de behov som vi ser framför oss kommande decennier.

Regeringen måste ta fram nya modeller för samverkan mellan det offentliga och privata

Stockholms Handelskammare uppmanar regeringen att inleda ett arbete med syfte att ta fram modeller för hur samverkan mellan det offentliga och näringslivet kan se ut. Ett sådant arbete skulle identifiera möjliga samarbetsformat, hinder och utmaningar samt föreslå hur riskdelningen kan se ut.

– I dag finns mycket begränsade möjligheter för det offentliga att samverka med privata aktörer kring finansiering av investeringar. Därför måste en ny modell tas fram för hur det offentliga ska kunna samverka med det privata. Vi vet att det finns ett stort intresse från näringslivet att på olika sätt finansiera nödvändiga investeringar, säger Carl Bergkvist.

Staten och kapitalet – klarar det offentliga sitt investeringsbehov utan näringslivet?

Rapporten presenterades vid seminariet ”Staten och kapitalet – klarar det offentliga sitt investeringsbehov utan näringslivet?”, där det diskuterades vad som krävs för att det offentliga ska klara sitt åtagande. Under seminariet medverkade Kristin Magnusson Bernard, vd, Första AP-fonden (AP1), Klas Tikkanen, COO, Nordic Capital, Philip Ajina, Founding Partner, Infranode, Frida Wallnor, politisk redaktör, Dagens industri, Laura Hartman, nationalekonom, samt John Hassler, professor i nationalekonomi

Seminariet genomfördes i partnerskap med:

Uppdaterat juni 17 2024 Publicerat juni 11 2024