English en
I samband med rapportsläppet genomfördes seminariet "Nu rustar Sverige – om Nato-ekonomi och beredskapsinvesteringar". Foto: Emma Höglund

Ny rapport: Hur hög blir Natonotan?

En stor förändring för hela samhället – eller ingen skillnad alls för samhället utanför militären? Frågan om hur Sveriges Natomedlemskap påverkar Sverige har bubblat den senaste tiden. Stockholms Handelskammaren har bestämt sig för att gräva djupare i frågan och lanserar nu rapporten "Den nya Natoekonomin – så påverkas det svenska näringslivet och samhället".

Att Sverige har blivit medlem i Nato efter över två sekel av alliansfrihet har väl inte undgått någon. Att det är en stor förändring för Sverige känner också alla till.

Men hur kommer Natomedlemskapet att påverka Sverige konkret? För oss som inte arbetar inom försvaret eller försvarsindustrin har nog den nya alliansen inte märkts av alls ännu, förutom flagghissningar och högstämda tal.

– Jag hade en känsla av att Natomedlemskapet kunde innebära möjligheter för näringslivet, men tyckte att det behövdes mera konkretion kring exakt hur. Kan Natointrädet till och med bli en injektion för satsningar? säger Fredrik Erfelt, som är biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Företrädare om vad Natomedlemskapet innebär

Ekonomijournalisten och författaren Pär Isaksson fick i uppdrag att undersöka stämningen i olika delar av det svenska näringslivet, vilket nu presenteras i den nya rapporten ”Den nya Natoekonomin – så påverkas det svenska näringslivet och samhället”.

Och det visar sig att det händer mycket. Det talas om stora investeringar, anpassningar och utbyggnad inom branscher som i vanliga fall brukar anses ligga långt från den uniformerade världen.

Företrädare för så disparata branscher som järnvägar, gödsel, drivmedel, hamnar, lastbilar, ja till och med rymdindustrin berättade för Isaksson om den omställning som Natomedlemskapet innebär.

– Mitt i den nya, farliga säkerhetspolitiska situationen i Sverige och mitt i Rysslands förfärliga fullskaliga krig mot Ukraina anpassar sig många till Natomedlemskapet. Hade omständigheterna varit mindre tragiska hade man till och med kunnat tala om ett slags optimism, fortsätter Fredrik Erfelt.

Seminarium om den nya Natoekonomin

I samband med rapportsläppet bjöd Stockholms Handelskammaren in till ett seminarium om Natoekonomin – med företrädare för branscher som på olika sätt påverkas av Natomedlemskapet. Även Finlands ambassadör i Sverige gav sin bild av hur Finland, som ju har ett års försprång av att vara Natomedlem jämfört med Sverige, har påverkats och om det finns några goda råd att ge till Sverige. Vid seminariet medverkade Maimo Henriksson, Finlands ambassadör i Sverige, Oscar Stenström, före detta ambassadör, statssekreterare och Nato-förhandlare, Anna-Lena Öberg-Högsta, vd på WSP Sverige och Norden, Magnus Persson, vd på Skanska Sverige, Maria Signal Martebo, Managing Director Sweden på Alstom, Johan Mörnstam, vd på E.ON Sverige, Frida Wallnor, politisk redaktör på Dagens Industri, samt Viktor Wallström, Senior Vice President, Head of Group Communication & Sustainability på Saab. Här nedan kan du se delar från seminariet.

Uppdaterat maj 16 2024 Publicerat maj 14 2024