English en
Rapporten "När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ" är en analys av brottslighetens orsaker och dess implikationer för inriktningen av det brottsförebyggande arbetet, skriven av professor emeritus Per-Olof Wikström från University of Cambridge, på uppdrag av Stockholms Handelskammare.
Rapporten "När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ" är en analys av brottslighetens orsaker och dess implikationer för inriktningen av det brottsförebyggande arbetet, skriven av professor emeritus Per-Olof Wikström från University of Cambridge, på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Illustration: Stockholms Handelskammare

Ny rapport: När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ

Den negativa utvecklingen kring ökad kriminalitet oroar företagen i hela Sverige. Som ett led i arbetet att se över behovet av insatser har Stockholms Handelskammare gett Per-Olof Wikström från University of Cambridge, en av Sveriges ledande forskare inom brottsprevention, i uppdrag att sammanfatta forskningsläget, vilket resulterat i rapporten ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ – en analys av brottslighetens orsaker och dess implikationer för inriktningen av det brottsförebyggande arbetet”.

Under de senaste åren har frågorna om trygghet och säkerhet hamnat i fokus. Flera kategorier av grov kriminalitet och dödligt våld har ökat lavinartat de senaste åren och i dag upplever företagen att bekämpandet av brottsligheten och den ökade otryggheten är en av de största utmaningarna för Sverige och huvudstadsregionen. 

– Företagen är djupt oroade över den utveckling vi ser med ökad kriminalitet. Insatser för att skapa trygghet och säkerhet framstår nu som helt avgörande för samhällets och näringslivets tillväxt och framtid, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef och ansvarig för trygghetsfrågorna på Stockholms Handelskammare. 

Vill bidra till diskussion och analys

Sverige har under många år satsat stora resurser på brottsförebyggande åtgärder, men när resultaten tycks utebli vill Stockholms Handelskammare bidra till diskussion och analys av det brottsförebyggande arbetet. Ansvaret för att bekämpa brott ligger främst hos polis och rättsväsende, men även företagen kan spela en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Som ett led i arbetet har Stockholms Handelskammare gett Per-Olof Wikström, en av Sveriges ledande forskare inom brottsprevention, i uppdrag att ta fram en rapport som bygger på det senaste forskningsläget. Resultatet presenteras nu i rapporten ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ – en analys av brottslighetens orsaker och dess implikationer för inriktningen av det brottsförebyggande arbetet”. 

– Om bilden av Sverige och vår huvudstad svärtas ner av kriminaliteten så minskar stadens magnetism och attraktivitet. Det finns inga enkla svar på hur vi förebygger brott, men denna rapport blir ett mycket värdefullt underlag för en bredare diskussion och det fortsatta arbetet i kampen mot brottsligheten, säger Fredrik Erfelt.
 
Per-Olof Wikströms arbete med rapporten har varit helt självständigt och analys, bedömningar och rekommendationer är hans egna. Stockholms Handelskammare har tagit fram en fristående sammanfattning och lyft in näringslivets syn och konsekvenser av ett samhälle där brottslighet och otrygghet ökar.

Läs rapporten

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat april 17 2023