English en
Carl Bergkvist om hur trafiken till och från Arlanda kan förbättras.
I en ny rapport föreslår Stockholms Handelskammare åtgärder som förbättrar infrastrukturen runt Stockholm Arlanda Airport. ”Det behövs investeringar för att öka kapaciteten till och från flygplatsen”, säger Carl Bergkvist. Foto: Boscorelli, Mostphotos/Josefine Bäckström, pressbild

Ny rapport: Så kan resandet till och från Arlanda förbättras

Tillgängligheten till och från Arlanda kan förbättras för Stockholm och hela Mälardalen. I en ny rapport presenterar Stockholms Handelskammare flera kostnadseffektiva åtgärder som ökar kapaciteten för både tåg och bussar till flygplatsen.

I den nya rapporten ”Satsa på Arlandas omkringliggande infrastruktur” redovisar Stockholms Handelskammare förslag på åtgärder som kan fördubbla tågkapaciteten till och från flygplatsen. I rapporten finns även förslag på nya direktlinjer som förenklar resandet till flygplatsen från flera intilliggande städer.

– Arlanda måste utvecklas för att trafiken från Bromma ska kunna flyttas till Arlanda flygplats. Flygplatsens placering är en utmaning men behöver inte vara ett problem – förutsatt att resorna till och från fungerar bra. Därför är det av yttersta vikt att det kollektiva resandet förbättras genom att restiderna kortas och biljettpriserna sänks, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Läs rapporten

Dubbel kapacitet på Arlandabanan

Utbyggnadsförslaget består av tre etapper som bör genomföras fram till Bromma flygplats stängning år 2038. Den första etappen kan inledas omgående och innebär att A-Train köps ut från Arlandabanan.

– Arlandabanan är nyckeln till resorna till och från flygplatsen. Om kapaciteten låstes upp skulle antalet sittplatser kunna öka från 3 500 till 7 000 per timme, samtidigt som flera nya direktlinjer från hela Mälardalen kan öppnas. Dessutom kan priset för tågresorna sänkas radikalt mot dagens läge, säger Carl Bergkvist.

LÄS ÄVEN: Så behöver vägar och järnvägar till och från Arlanda byggas ut

Satsning på pendeltåg och bussar

Vidare innebär Handelskammarens förslag en ny trafikeringsplan för SL:s pendeltåg och mindre justeringar av plattformshöjden på vissa av Arlandas stationer. Etapp två genomförs senare och medför en kraftigt ökad kapacitet för busstrafik till och från flygplatsen. I ett sista skede bör en förlängning av Roslagsbanan övervägas.

Just nu finns mycket begränsade medel för investeringar och underhåll av infrastruktur. Därför föreslår Stockholms Handelskammare att flera av åtgärderna får en alternativ finansiering för att påskynda förbättringarna. Bland annat bör exploateringsintäkter från marken som Bromma står på användas för att betala för bättre kollektivtrafik.

– Just nu pågår en utredning om hur Arlanda ska utvecklas som ska lämna sitt slutförslag 15 juni. Vi hoppas att utredaren tar till sig av våra förslag, säger Carl Bergkvist.

LÄS ÄVEN: Alternativ till nationell plan ger 250 miljarder i större samhällsnytta

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat april 1 2022