English en
I rapporten ”Making Stockholm Closer” har Stockholms Handelskammare under sökt hur Stockholm står sig Stockholm som 15 minuters stad.
I rapporten ”Making Stockholm Closer” har Stockholms Handelskammare under sökt hur Stockholm står sig Stockholm som 15 minuters stad. Foto: Anna Chaplygina, Mostphotos/Josefine Bäckström

Ny rapport: Så står sig Stockholm som 15-minutersstad

Hur utformar man en stad där invånarna har tillgång till det mesta inom ett 15 minuters avstånd till fots eller cykel från det egna hemmet? Det har Stockholms Handelskammare undersökt och resultatet presenteras i den nya rapporten ”Making Stockholm closer”. – Stockholm är i mångt och mycket redan en 15-minutersstad, men samtidigt finns det flera utvecklingsområden, säger Emily Nagler, näringspolitisk analytiker på Stockholms Handelskammare.

Stadsutvecklingsidealet 15-minutersstaden fokuserar på tillgänglighet i det hyperlokala samhället – där målet är att det mesta ska gå att nå inom en kvarts promenadavstånd eller cykeltur från invånarnas hem.  

Konceptet är inte nytt, men under pandemin lyftes frågan högt upp på agendan i många större europeiska städer. Sedan dess har det fått städers stadsutvecklare att tänka om och tänka nytt.  

För att få reda på i vilken utsträckning Stockholm tillgodoser invånarnas behov av tillgänglighet har Stockholms Handelskammare granskat hur Stockholm står sig som en 15-minuters stad inom en rad parametrar. 

– Genom rapporten ville vi undersöka huruvida Stockholmsregionen redan är en 15-minuters stad, och om så är fallet – vad detta kan säga oss gällande i vilken utsträckning Stockholm servar sina invånare inom ramen för konceptet, säger Emily Nagler, som varit med och tagit fram rapporten. 

Brinner du för stadsutveckling? Ansök till nätverket Urban Development

I rapporten framkommer flera viktiga slutsatser.  

– Rapporten visar att Stockholm redan är en 15-minutersstad. 84 procent av de boende i Stockholmsregionen har tillgång till att få alla sina dagliga behov tillgodosedda inom en 15 minuters promenad eller cykeltur från sina hem. Bryter man ut statistiken och tittar på Stockholms kommun så ökar dessa siffror till 96 procent, säger Emily Nagler. 

Nära till offentliga grönytor för stockholmare

I Stockholmsregionen finns det överlag en mycket god tillgång till alla de kategorier som Stockholms Handelskammare har undersökt i rapporten. Högst upp i mätningen ligger närheten till offentliga grönytor – något som 99 procent av invånarna har tillgång till. 

Lägst i undersökningen hamnar kategorin ”underhållning och kultur”, vilket innefattar sådant som biografer, teatrar och evenamangslokaler. Något som endast 76 procent av invånarna kan nå inom en 15-minutersradie.  

Vad är viktigt att tänka på när en 15-minutersstad ska utformas?  

– Att sätta lokalbefolkningen i fokus. Vad är viktigt för de som bor i staden? Hur är klimatet? Hur är staden geografiskt belägen? Det är några av de frågor som behöver ställas. Därefter behöver den urbana designen och planeringsstrategierna sättas in i sammanhanget för staden som ska utvecklas, säger Emily Nagler, och fortsätter: 

– Med rätt planering och beslutsfattande har till exempel Stockholm potential att utvecklas till en cykelstad likt Amsterdam eller Köpenhamn. 

Läs hela rapporten ”Making Stockholm Closer”

Uppdaterat september 1 2023 Publicerat mars 15 2023