English en
Rapport från Stockholms Handelskammare om hur Stockholms bostadsmarknad hindrar personer att söka jobb i länet
En ny rapport visar att problemen på Stockholms bostadsmarknad riskerar att urvattna staden på viktig kompetens. ”Politiken har abdikerat från sitt ansvar i bostadsfrågan och det kommer med en enorm prislapp”, säger Daniella Waldfogel, vice vd och näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare. Foto: Josefine Bäckström/Stockholms Handelskammare

Ny rapport: Stockholms bostadssituation hindrar företag från att rekrytera

Det finns fler lediga jobb än någonsin i Stockholmsregionen, men bristen på bostäder gör det svårt för företagen att hitta rätt kandidater. Tre av fyra HR-chefer anser att bostadssituationen i Stockholm avskräcker människor från att flytta till huvudstaden. Det visar den nya rapporten ”Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar” från Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har tillsammans med Novus genomfört en studie specifikt riktad mot HR-chefer om bostadsmarknaden och kompetensförsörjningen i Stockholmsregionen.

Studien gjordes bland de 500 största företagen i regionen sett till omsättning. Svaren, som presenteras i den nya rapporten ”Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar”, är samstämmiga: Stockholms står inför en rad utmaningar ut ett rekryterings- och kompetensförsörjningsperspektiv.

LÄS RAPPORTEN: ”Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar”

Hela tre av fyra HR-chefer pekar på att bostadssituationen i Stockholm avskräcker människor från att flytta hit. Även pendlingstid, långa resor och kriminalitet är andra faktorer som lyfts fram som utmaningar.

– Det är tydligt att bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar. Politiken har abdikerat från sitt ansvar i bostadsfrågan och det kommer med en enorm prislapp. Det slår direkt mot människors valmöjligheter och framtidsdrömmar, men också mot den ekonomiska utvecklingen i Stockholm när företagen inte kan attrahera och behålla den kompetens de behöver, säger Daniella Waldfogel, vice vd och näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Bostadsbrist gör det svårt för företag att rekrytera rätt kompetens

Antalet vakanta tjänster i Sverige når rekordnivåer. Siffrorna är de högsta någonsin sedan data började samlas in på området.

Siffror från SCB visar att antalet vakanser i Sverige under det fjärde kvartalet 2021 var 45 021. Stockholm stod för 18 448 av dessa. Det motsvarar 41 procent, vilket är betydligt större än Stockholms sysselsättnings- och befolkningsmässiga storlek. Arbetskraftsbristen slår alltså oproportionerligt hårt mot Stockholm.

Det beror bland annat på att det finns en matchningsproblematik på arbetsmarknaden. Det utbildas för få personer med de kompetenser som efterfrågas av näringslivet. Till exempel råder det stor brist på it-specialister, systemutvecklare och programmerare.

Det handlar också om att problemen på Stockholms bostadsmarknad riskerar att urvattna huvudstaden på viktig kompetens. En tredjedel av företagen som deltog i studien uppger att dagens problem med att rekrytera rätt personer beror på bostadssituationen i Stockholm.

LÄS MER: Åtgärderna som krävs för att lösa bristen på arbetskraft i Stockholm

Beslutsfattare behöver agera för en lösning

Fler hyresrätter är den mest efterfrågade lösningen, men också lägre pris på bostäder och en större variation av olika typer av kontrakt och bostäder.

– Problemen är inte omöjliga att lösa. Den regering som tillträder efter valet måste agera kraftfullt och undanröja de hinder som i dag skapar trösklar och inlåsning på bostadsmarknaden. Alla som vill flytta till Stockholm för att ta ett arbete eller en studieplats måste kunna göra det, annars flyttar de till en plats där förutsättningarna är bättre, säger Daniella Waldfogel.

LÄS MER: Finansbolagen: Prioritera frågan om kompetensförsörjning

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat maj 17 2022