English en
Rapport: "Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet"

Ny rapport visar kopplingarna mellan näringslivet och den organiserade brottsligheten

Den kriminella ekonomin omsätter varje år mellan 100 och 150 miljarder kronor i Sverige, något som bland annat möjliggörs via legala affärsverksamheter. Nu publicerar Stockholms Handelskammare en ny forskningsrapport, ”Kriminella entreprenörer”, som granskar kopplingen mellan organiserad brottslighet och det svenska näringslivet.

Den organiserade brottsligheten har hittat sin guldkalv, finansieringskälla och spelplan: det svenska näringslivet. Företagen mjölkas på pengar, men tas också över av kriminella för att bli en plattform för brottslig verksamhet. Även offentliga aktörer drabbas – ofta av så kallade välfärdsbrott.

–  De kriminella nätverken bedriver i dag affärsverksamhet i en så stor skala att en hel kriminell ekonomi växt fram i Sverige. Situationen är allvarlig. Den ökade förekomsten av organiserad brottslighet i företagsvärlden leder till ökade kostnader för företagen och den allmänna ekonomiska stabiliteten påverkas negativt, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare och initiativtagare till rapporten.

Den organiserade brottsligheten har identifierats som ett av de ämnen som oroar svenskarna mest, och en majoritet av företagen i huvudstadsregionen uttrycker en oro över gängkriminalitetens potentiella skadeverkningar på bilden av Sverige internationellt – och därmed landets förmåga att locka till sig investeringar och kompetens.

Kopplingarna mellan näringsliv och organiserad brottslighet

Rapporten ”Kriminella entreprenörer” är skriven av Amir Rostami, professor i kriminologi, och Hernan Mondani, docent i sociologi. I rapporten tittar de närmare på kopplingarna mellan den organiserade brottsligheten och näringslivet.

– Syftet med rapporten är att belysa kopplingarna mellan organiserad brottslighet och näringslivet, och att diskutera medföljande risker och utmaningar som påverkar hela samhället, säger Amir Rostami.

– De individer som är direkt eller indirekt kopplade till den organiserade brottsligheten och samtidigt verksamma i näringslivet är just det, entreprenörer. Dessa individer har ofta högre utbildningsnivå än gängmedlemmar som saknar företagskopplingar, de är också mer politiskt aktiva och engagerade inom olika sektorer och branscher. Anledningen till att de har valt denna kriminella bana kan vara en kombination av låg upptäcktsrisk, lättförtjänta pengar, spänning och inflytande, säger Amir Rostami och Hernan Mondani.

Rapporten ”Kriminella entreprenörer” presenterades vid seminariet ”Näringslivet – de kriminella nätverkens guldkalv” där en panel med inbjudna experter och politiker diskuterade brottsutvecklingen i Sverige – med särskilt fokus på den kriminalitet som drabbar näringslivet.

Se seminariet

Uppdaterat mars 22 2024 Publicerat januari 16 2024