English en
Nya statistik: Företagen har inte höjt priserna orimligt mycket
Undersökningen Status Sthlm visar att de faktiska konsumentpriserna ökat mindre än vad som är motiverat utifrån företagens kostnadsökningar. ”Företagen tar ansvar i dagens svåra ekonomiska läge och parerar de ökade kostnaderna med lägre marginaler”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. Foto: Grete Hansen, Mostphotos

Ny statistik: Företagen har inte höjt priserna orimligt mycket

Trots ökade kostnader håller företagen igen på prisökningarna för konsumenter. Det visar Konjunkturinstitutets nya rapport och det ligger helt i linje med resultaten från Stockholms Handelskammares egen undersökning Status Sthlm från oktober 2022. Undersökningen Status Sthlm visar att 80 procent av de svarande företagen har fått ökade kostnader, vilket har bidragit till minskade lönsamhetsmarginaler.

I veckan presenterade Konjunkturinstitutet resultatet av en specialstudie över hur priser i olika branscher i Sverige har ökat i förhållande till företagens kostnader under 2022. 

Resultaten indikerar att de faktiska konsumentpriserna (mätt i KPIF, konsumentprisindex med fast ränta) inte har ökat mer än vad som kan motiveras av de ökade kostnader som företagen mött sedan det andra kvartalet 2021. Det är snarare så att det finns indikationer på att de faktiska konsumentpriserna har ökat mindre än vad som är motiverat utifrån företagens kostnadsökningar. 

– Resultaten visar att företagen tar ansvar i dagens svåra ekonomiska läge och parerar de ökade kostnaderna med lägre marginaler. Priserna har ökat men det finns nu inget som pekar på en slags ”greedflation”, ett begrepp som tagits upp i olika sammanhang, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. 

Skarpt läge för svenska företag

Resultaten i Konjunkturinstitutets rapport är i linje med Stockholms Handelskammares företagsundersökning, Status Sthlm, som tagit tempen på företag i Stockholm-Uppsalaregionen under året. 

I den senaste upplagan av Status Sthlm från oktober månad 2022 framgår att 80 procent av företagen fått ökade kostnader, där elkostnader är en viktig komponent. Bland dessa företag har kostnadsökningarna bidragit till minskade marginaler i större utsträckning än höjda försäljningspriser. 
 
LÄS ÄVEN: Status Sthlm oktober 2022

– Nu är det skarpt läge för svenska företag och regeringen behöver snabbt ge besked om elstödet till företag som drabbats av höga elpriser och allmänt ökade produktionskostnader som vida överstiger inflationen i konsumentled, säger Stefan Westerberg, och fortsätter: 

– Företagen sparar där de kan, och i våra undersökningar framgår också att man drar in på investeringar och kompetensutveckling, som kan leda till svagare konkurrenskraft på längre sikt. 

Status Sthlm om företagens kostnadsökningar – oktober 2022

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat december 8 2022