English en

Ny Stockholmsbarometer: Fortsatt dyster stämning – men konjunkturbotten kan vara nådd

Läget för Stockholmsekonomin var fortsatt dystert under det fjärde kvartalet 2023. Men det finns indikationer om att konjunkturen kan ha nått sin botten och att ekonomin går mot ljusare tider. Det visar Stockholms Handelskammares senaste upplaga av Stockholmsbarometern.

– Det ekonomiska läget är fortsatt mycket tufft. Samtidigt finns flera faktorer som talar för att vi kan vara på väg att lämna det värsta bakom oss för den här gången. Hushållen och företagen ser positivare på tillvaron än tidigare, vilket indikerar att konjunkturen kan vara på väg att vända, säger Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholmsbarometern ökade under det fjärde kvartalet 2023, från 83,8 till 88,8. Senast indikatorn ökade så mycket under ett kvartal var under andra kvartalet 2021, under återhämtningen efter pandemin. Trots förbättringen under kvartalet anses stämningsläget totalt sett fortsatt vara mycket sämre än ett historiskt normalläge.

Alla sektorer med undantag för tillverkningsindustrin bidrog till det förbättrade stämningsläget under det fjärde kvartalet. Starkast gick det för handeln följt av hushållen.

– Läget är dystert men hushållen vädrar morgonluft och ser allt positivare på sina ekonomiska förutsättningar. Det beror sannolikt på att räntetoppen är nådd och att Riksbanken förväntas sänka räntan senare i år – samtidigt som inflationen börjar närma sig mer normala nivåer. Prisökningarna på mat och drivmedel har avtagit, vilket får direkta effekter för hushållen, säger Carl Bergkvist.

Om Stockholmsbaromentern

Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.

Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.

Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom dess numeriska värde.

Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt, 101,1–110 starkare än normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än normalt och under 90 mycket svagare än normalt.

Läs mer om Stockholmsbarometern.

Uppdaterat mars 19 2024 Publicerat mars 13 2024