English en
I mätningen framgår att det är stor skillnad på hur hushållen ser på den egna ekonomin jämför med hur man ser på landets. Foto Mostphotos/Stockholms Handelskammare

Ny Stockholmsbarometer: Fortsatt dyster syn på ekonomin

Hushållen och näringslivet i Stockholm såg marginellt ljusare på ekonomin under det andra kvartalet 2023. Stockholmsbarometern ökade från 85,0 till 85,6. Normalvärdet är 100, vilket betyder att synen på huvudstadens ekonomi ännu är mycket dystrare än normalt. Två kvartal av positiv, om än svag, förändring indikerar dock att den initiala nedkylningen som Stockholmsekonomin upplevde efter invasionen av Ukraina nu börjar släppa.

Oförändrad syn inom näringslivet

Konfidensindikatorn för det samlade näringslivet var i princip oförändrad – med en marginell uppgång från 90,3 till 90,4. Stämningsläget i näringslivet är därmed fortsatt mycket dystrare än normalt. Det visar Stockholmsbarometern som fyra gånger per år läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.

Bakom det stabila sammanvägda värdet döljer sig dock branscher med större förändringar. Handel och privata tjänstenäringar upplevde ett stämningslyft, samtidigt som byggbranschens och tillverkningsindustrins konfidensindikatorer gick ner.

– I varje kris finns vinnare och förlorare. Räntehöjningar och inflation satte byggsektorn i frysboxen, och det är allvarligt eftersom Stockholms bostadsmarknad redan tidigare var en bromskloss på regionens tillväxt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Hushållen fortsatt pessimistiska

Stämningsläget hos hushållen är fortsatt mycket pessimistiskt och värdet på 73,5 är historiskt lågt, även om det är en liten förbättring. Det är en stor skillnad på hur hushållen ser på den egna ekonomin och hur man ser på landets, där man ser som mörkast på den egna ekonomin. I juni 2023 låg indikatorn på 64,8 för den egna ekonomin, vilket är extremt pessimistiskt. Hushållen fortsätter vara mest negativa i bedömning av den egna ekonomin så som den ser ut just nu, men har alltmer positiva förväntningar på framtiden.

Hushållens syn på den gemensamma ekonomin ökade med fem enheter under det andra kvartalet och utfallet för juni landade på 84,1. Trots förbättringen pekar nivån på att stockholmarnas syn på svensk ekonomi är dyster och mycket sämre än normalt. 

– Stockholmarna är högt belånade och räntehöjningarna märks i familjernas ekonomi. Även om vi inte sett en dramatisk omläggning av konsumtionsmönster finns det flera företag och branscher som kan få se vikande kundunderlag när folk måste prioritera hårdare. Det ser vi inte minst hos hotellen och restaurangerna som snabbt blivit väsentligt dystrare, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Läs hela rapporten här

Om Stockholmsbarometern

Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom deras numeriska värden. Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt (++), 101,1–110 starkare än normalt (+), 99–101 ungefär normalt (=), 90–98,9 svagare än normalt (-) och under 90 mycket svagare än normalt (–). 

Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län. Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år, i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.

Datamaterialet bygger på ett urval av 2 797 företag, varav 999 svarande (36 procent svarsfrekvens). Antal svarande hushåll i Stockholms län var 354.

Till Stockholmsbarometern

Uppdaterat september 27 2023 Publicerat augusti 27 2023