English en
Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholm Handelskammare, kommenterar den senaste Stockholmsbarometern för det tredje kvartalet 2023.
Den nya Stockholmsbarometern visar att varken hushåll eller företag ser någon ljusning för ekonomin framöver. ”Det är ett sällsynt pessimistiskt läge”, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholm Handelskammare. Foto: Mostphotos (t v) och Josefine Bäckström.

Ny Stockholmsbarometer: Fortsatt pessimistisk syn på ekonomin

Det finns ingen nära förestående ekonomisk ljusning i sikte om man ska tro stockholmarna och huvudstadens företag. Stockholms Handelskammares nya Stockholmsbarometer för det tredje kvartalet 2023 fortsätter att visa mycket pessimistiska framtidsutsikter för både hushåll och företag.

Stockholmsbarometern är Stockholms Handelskammares verktyg för att läsa av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län. Den senaste mätningen för det tredje kvartalet 2023 visar att hushållen är mer pessimistiska än vad företagen är, och värst ser hushållen på framtiden för den egna ekonomin. I oktober 2023 låg indikatorn (hushållens bedömning av den egna ekonomin) på 69 på en skala där normalvärdet är 100.

Hushållen drar sig därför för att göra större inköp eller ta på sig nya utgifter, vilket i sin tur drabbar bygg- och fastighetsbranschen samt sällanköpshandeln.

– Det är ett sällsynt pessimistiskt läge. Stockholmarna är högt belånade och drabbas hårt av räntehöjningarna. Under kort tid har en stor del av konsumtionsutrymmet försvunnit och det märks i kassan hos alla de företag som levererar till privatpersoner, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholm Handelskammare.

Läs mer om rapporten och ladda ned den här.

Tillverkningsindustrin – ett positivt undantag

Även företagen är svartsynta och den sammanvägda indikatorn för alla branscher ligger nu på 83, vilket är mycket svagare än normalt (100). Det är dock stora skillnader mellan olika branscher. De privata tjänstenäringarna tappade ytterligare framtidstro under tredje kvartalet och deras branschindex föll med 6 enheter till 86. Samtidigt fylldes tillverkningsindustrin med optimism – där steg branschindex med nästan 17 enheter till 121, vilket är mycket starkt.

Det är den svaga kronkursen som ger svensk export en konkurrensfördel och därför spår tillverkningsindustrin, som enda bransch, att nästa år kommer att bli riktigt bra.

– Den svaga kronan gör att det blir rea på svenska varor. I det korta perspektivet räddar det jobb i tillverkningsindustrin, men det är inte ett långsiktigt hållbart sätt att konkurrera på. Dessutom innebär kronans låga värde att vi importerar inflation som sänker den inhemska konsumtionen och drabbar all verksamhet som inte säljer i utlandet, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Både uppsägningar och rekryteringar väntar

Inom byggbranschen samt hotell och restaurang spås det bli kommande uppsägningar och det kommer att synas i svensk arbetsmarknadsstatistik, eftersom det är stora sektorer med många anställda. För den med kompetens inom finans eller it och data ser arbetsmarknaden ljusare ut. I dessa branscher kommer man i stället att anställa under kommande år, enligt företagens prognoser.

Statistik från Stockholmsbarometern 2023.

Om Stockholmsbarometern

  • Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.
  • Den baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom deras numeriska värden: värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt (++), 101,1–110 starkare än normalt (+), 99–101 ungefär normalt (=), 90–98,9 svagare än normalt (-) och under 90 mycket svagare än normalt (–).
  • Stockholmsbarometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år, i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.
  • Datamaterialet för det tredje kvartalet 2023 bygger på ett urval av 2 797 företag, varav 1 054 svarande (38 procent). Antal svarande hushåll i Stockholms län var 365.

    Läs mer om Stockholmsbarometern.
Uppdaterat november 17 2023 Publicerat november 10 2023