English en
Drottninggatan i Stockholm
80 procent av företagen i undersökningen uppger att de tror att konjunkturen är sämre om ett år jämfört med i dag. –Företagen tampas nu med markant ökade kostnader, som inverkar negativt på deras lönsamhet, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. Foto: Hubert Elming/Josefine Bäckström

Ny undersökning: Efter kostnadsökningarna – 9 av 10 företags lönsamhet minskar

Näringslivet i huvudstadsregionen påverkas av den stigande inflationen. 70 procent av företagen uppger att kostnaderna ökat, varav 94 procent säger att de fått sänkt lönsamhet eller minskade marginaler. Det visar Stockholms Handelskammares nya företagsundersökning Status Sthlm som genomförs i samarbete med Demoskop.

– Företagen tampas nu med markant ökade kostnader som inverkar negativt på deras lönsamhet. I dagens makromiljö med hög inflation och stigande räntor väntas konjunkturen vika ner, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. 

Stockholms Handelskammares senaste företagsundersökning Status Sthlm genomfördes den 16–22 juni, med totalt 354 svarande företag i Stockholm–Uppsalaregionen. I undersökningen uppger 80 procent av företagen att de tror att konjunkturen är sämre om ett år jämfört med i dag.  

– Vi går mot sämre tider. Den svenska ekonomin befinner sig mitt i ett väderomslag, med många mörka moln på himlen. Nu är det viktigt att politikerna rustar för storm och inte lägger fram ogenomtänkta förslag om höjda skatter. Det skulle slå hårt mot företagen och hushållen i en situation där kostnadsläget försämras kraftigt, säger Stefan Westerberg. 

Majoritet tror att Riksbankens strävan att få ner inflationen leder till försämrad konjunktur

Företagen är osäkra om Riksbanken har rätt förutsättningar att få bukt med den kraftigt ökade inflationen. 62 procent svarade nej på frågan om man tror att Riksbanken, med sin nuvarande penningpolitik, kommer att lyckas få ner inflationen till önskad nivå. 

Samtidigt tror 68 procent att Riksbankens strävan att få ner inflationen kommer att leda till en försämrad konjunktur i Sverige.  

– Riksbanken fokuserar helhjärtat på att få ner inflationen och mycket pekar på att den nuvarande penningpolitiken kommer sänka konjunkturen. De högre räntorna slår mot hushållen men också mot företagen, där vissa går från en mycket jobbig pandemi till en ny kris. Det är därför relevant att finanspolitiken agerar stötdämpare åt hårt pressade företag och hushåll, säger Stefan Westerberg.  

Oenighet bland företag gällande stigande löner

Trots den senaste tidens högre inflation uppger 46 procent av företagen att den uppkomna situationen inte kommer leda till högre löner i företaget. 26 procent tror omvänt att inflationen kommer leda till högre löner. 

– Det är positivt att nästan hälften av företagen uppger att den senaste tidens höga inflation inte väntas leda till högre löner i företagen. Det kan vara ett tecken på att vi inte får en löneglidning utanför avtal. En löneglidning skulle försätta Sverige i en svår sits där inflationen biter sig fast i en spiral av höjda priser och löner. Det kan bli surt för många med reallönesänkningar men alternativet skulle vara värre, säger Stefan Westerberg. 

Ladda ned Status Sthlm – juni 2022

Om Status Sthlm

Status Sthlm är Stockholms Handelskammares näringslivspanel. I panelen ingår företag verksamma i Stockholms och Uppsala län som regelbundet deltar i korta, snabba undersökningar. Status Sthlm ger näringslivet möjlighet att på ett effektivt sätt nå ut med sina åsikter i aktuella frågor.

Läs tidigare undersökningar

Bli en del av Status Sthlm – anmäl dig här

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat juni 29 2022