English en
Carl Bergkvist kommenterar vad som skulle hända med elräkningarna om Stockholm blev eget elprisområde
”Att lägga Stockholm i ett eget elprisområde skulle klämma åt hushållen och strypa huvudstadsregionens konkurrenskraft”, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. Foto: Josefine Bäckström/Trygve Flinkelsen

Nya elprisområden chockhöjer stockholmarnas elräkningar

Om huvudstaden blir ett eget elprisområde kommer Stockholm få dubbelt så höga elpriser som övriga Mälardalen, med timpriser på upp till 30 kronor per kilowattimme – före skatt. Familjens duschar en kall vintermorgon skulle snabbt kosta hundralappar.

EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) har nyligen förslagit att Stockholm ska bli ett eget elprisområde, enligt rekommendation från Svenska Kraftnät. Stockholms Handelskammare har låtit Sweco räkna på vad det skulle betyda för elpriserna.

– Stockholms begränsade elnätskapacitet och elproduktion gör länet mycket sårbart för efterfrågetoppar under en kall vinterdag. Då skulle elnätet inte klara av att leverera och priserna skulle raka i höjden, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

200 kronor för långdusch vid efterfrågetopp

Under efterfrågetopparna skulle en 15 minuters dusch kosta 200 kronor och laddningen av elbilen skulle kosta 2 500 kronor. Skillnaden mot övriga elprisområden skulle också bli stor. Elpriset för en stockholmare skulle bli dubbel så högt som i till exempel Örebro eller Norrköping.

–Att lägga Stockholm i ett eget elprisområde skulle klämma åt hushållen och strypa huvudstadsregionens konkurrenskraft. Staten kan inte straffa stockholmarna för att man fört en energipolitik som inte kan förse landets huvudstad med grundläggande infrastruktur. Ett eget elprisområde skulle inte ge ökad elproduktion utan bara chockhöja elpriset för 2,4 miljoner stockholmare, säger Carl Bergkvist.

Läs rapporten ”Konsekvenser av ett eget elområde för Storstockholm”

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat augusti 11 2022