English en
Gammal logga på stämpel

Nya stämplar på handelsdokument från 1 januari 2023

Stämplarna på de handelsdokument som Stockholms Handelskammare utfärdar kommer att bytas ut vid årsskiftet.

Som en del i vår varumärkesresa kommer vi att börja använda stämplar med vår nya logotype från och med 1 januari 2023. De nya stämplarna kommer att finnas på merparten av de handelsdokument som vi på Stockholms Handelskammares avdelning Internationell handel utfärdar, till exempel Ursprungscertifikat (Certificate of Origin) och ATA-carneter. Vi kommer också att använda de nya stämplarna när vi viserar era dokument. På bilden ovan ser ni hur våra nya stämplar kommer att se ut. 

De dokument som vi utfärdat med vår nuvarande stämpel kommer att kunna användas under sin giltighetstid även efter den 1 januari 2023, då de nya stämplarna tas i bruk. Så här ser vår stämpel ut i dag. 

Gammal logga på stämpel

Läs om handelsdokumenten som vi utfärdar

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat oktober 19 2022