English en
Under Stockholms Handelskammares årsmöte valdes Staffan Salén till ny ordförande.
Under Stockholms Handelskammares årsmöte valdes Staffan Salén till ny ordförande. Foto: Daniel Ivarsson

Nyinvalda till styrelse och fullmäktige 2023

Staffan Salén valdes till ny ordförande för Stockholms Handelskammare den 23 maj. Över trehundra medlemsföretag närvarande när årsmötet med temat ”Sverige, staden och skogen – ledarskap för en ny tid” genomfördes. I samband med att den nya styrelsen och fullmäktige valdes tackades även Urban Edenström av efter nio år i styrelsen och sex år som dess ordförande.

Stockholms Handelskammares styrelse består av tolv ledamöter. Under årsmötet i Eric Ericsonhallen valdes Staffan Salén, vd för företagsgruppen Salénia AB, till ny ordförande och Johan Andersson, vd för Mellby Gård, utsågs till ny vice ordförande samt kassaförvaltare.

– Som ni vet är handelskammarens vision att skapa Europas bästa huvudstadsregion. Och jag är övertygad om att vi har goda förutsättningar. Handelskammaren vill vara en mötesplats där vi sakligt och faktabaserat för diskussioner – i syfte att utvecklas och där vi kommer fram till bra förslag, sa Staffan Salén och fortsatte:

– I 120 år har Stockholms Handelskammare år oförtröttligt arbetat för bättre näringslivsklimat och konkurrenskraft. Det ligger i handelskammarens natur att vi aldrig är färdiga. Så fort vi har klarat av ett problem, kommer det två nya. Vi kan bara enträget fortsätta att lägga pusselbitarna som gör Stockholm till en starkare näringslivsstad och Sverige till ett starkare samhälle.

Under årsmötet valdes Louise Lindh, styrelseledamot i L E Lundbergföretagen och vd för Fastighets AB LE Lundberg, in som ny styrelseledamot i Stockholms Handelskammare.

– Sedan 1902 har handelskammaren förbättrat förutsättningarna för både företagen och samhället att utvecklas. Samtidigt finns det fortsatt mycket att göra för att vi ska nå målet att bli Europas bästa huvudstadsregion och jag ser fram emot att vara en del av det arbetet, sa Louise Lindh i samband med att nomineringen blev officiell den 11 maj.

”Stockholms Handelskammare skjuter på framåt”

Vid den efterföljande lunchen samtalade Stockholms Handelskammares vd, Andreas Hatzigeorgiou, på scen med representanter från både näringslivet och politiken. Under samtalet med finansborgarråd, Karin Wanngård (S), lyftes frågan kring hur näringslivet, akademin och politiken kan jobba närmare varandra för att lösa samtidens utmaningar.

– Nyckeln till framgång i Stockholm är att vi har en politik, ett näringsliv och akademin och att vi synkar oss och klarar av att samarbeta. Vi kan göra mycket tillsammans, och vi gör mycket tillsammans, och jag vill passa på att tacka Stockholms Handelskammare som hela tiden är motorn i detta, som samtidigt också skjuter på framåt. Det arbetet möjliggör att vi kan växeldra – för Stockholms bästa, sa Karin Wanngård.

Stockholm och huvudstadsregionen i symbios med resten av landet var något som lyftes i samtalet mellan Andreas Hatzigeorgiou och Ulf Kristersson, statsminister (M).

– Det finns många problem som är generella för hela landet, men som har speciellt stor betydelse för Stockholm. Ta hela kompetensförsörjningen som exempel. Snart finns det inte ett enda viktigt yrke i Sverige som det inte råder kompetensbrist inom. I en tid när transparensen är enorm, man kan nästan gifta sig på nätet, så kan vi samtidigt inte få människor att skaffa sig de utbildningar som behövs. Hur är det möjligt? Det är något som slår hårt mot Stockholm, sa Ulf Kristersson.

Grön omställning skapar arbetstillfällen

Annica Bresky, vd och koncernchef på Stora Enso talade om vad staden, landet, Sverige och Europa kan göra tillsammans kan göra för att driva den gröna omställningen framåt.

– Klimatomställningen innebär utmaningar, men det innebär också fantastiska möjligheter till konkurrenskraft, både i Sverige och globalt. Och tack vare omställningen och att vi går över till en cirkulär ekonomi så pågår det en nyindustrialisering som skapar tiotusentals nya arbetstillfällen runt om i Sverige, sa Annica Bresky.

De nytillträdda styrelsemedlemmarna i Stockholms Handelskammare representerar hela näringslivet och arbetar på olika sätt för att främja utvecklingen av huvudstadsregionen. Med fokus på att skapa en region som är innovativ, attraktiv, smart och hållbar – och som är ledande i världen.

Förändringar i styrelsen 2023

 • Staffan Salén, vd för företagsgruppen Salénia AB, ordförande
 • Johan Andersson, vd för Mellby Gård, vice ordförande och kassaförvaltare

Träder in i styrelsen 2023 gör:

 • Louise Lindh, styrelseledamot i L E Lundbergföretagen och vd för Fastighets AB LE Lundberg

Se alla som ingår i Stockholms Handelskammares styrelse.

Nyinvalda ledamöter till fullmäktige:

 • Cecilia Beck-Friis, Hemnet AB
 • Mikael Bratt, Autoliv AB
 • Mark Jensen, Ambea AB
 • Nina Jönsson, ICA Gruppen AB
 • Maria Rankka, Ankkar & Friends AB
 • Malin Selberg, Elite Hotels of Sweden AB
 • Stefan Sjöstrand, Skistar AB
 • Johan Wall, Beijer Alma AB
 • Christer Fogelmarck, Park & Resorts Scandinavia AB

Se alla som ingår i Stockholms Handelskammares fullmäktige.

Verksamhetsberättelse

Uppdaterat augusti 29 2023 Publicerat maj 22 2023