English en

Nyinvalda till styrelse och fullmäktige 2024

Vid Stockholms Handelskammares årsmöte den 22 maj valdes Stefan Sjöstrand, vd och koncernchef för Skistar, samt Sofia Palmquist, vd och koncernchef för Aleris Group, in som nya styrelseledamöter. Över 200 medlemsföretag närvarade när årsmötet på temat ”Stadens och näringslivets möjligheter – i Sverige och Europa” genomfördes.

Stockholms Handelskammares styrelse består av tolv ledamöter. Under årsmötet i Eric Ericsonhallen valdes Sofia Palmquist och Stefan Sjöstrand in som nya styrelseledamöter. Och i fullmäktige valdes 14 nya namn in.

Se intervjun med Stefan Sjöstrand

Se intervjun med Sofia Palmquist

– Stockholms Handelskammare är en unik plattform där näringsliv, politik och samhälle möts och tillsammans driver förändring i kritiska samhällsfrågor. I den tid vi nu befinner oss i är detta viktigare än någonsin. Jag ser fram emot att bidra i arbetet att stärka Stockholms konkurrens- och attraktionskraft, sa Sofia Palmquist i samband med att valberedningens nomineringar offentliggjordes tidigare i maj.

Stockholms Handelskammares ordförande Staffan Salén med Andreas Hatzigeorgiou. Foto: Daniel Ivarsson

Vid den efterföljande lunchen tackade styrelsens ordförande Staffan Salén, Stockholms Handelskammares vd, Andreas Hatzigeorgiou, som efter nästan sex år på posten nu väljer att gå vidare till nya uppdrag.

– Stockholms Handelskammare har haft en fantastisk utveckling under Andreas tid som vd. Under hans år på posten har medlemsintäkterna mer än fördubblats. Likaså aktivitetsnivån, förra året hade vi över 200 arrangemang i Handelskammarens regi, säger Staffan Salén och fortsätter:

– Vi har haft mer än hälften av alla ministrar på besök bara under det senaste året och vi har unikt goda kontakter både nationellt och lokalt. Det ger oss möjlighet att både proaktivt lyfta fram frågor som är av vikt för Stockholm och dess näringsliv och gör oss också till den naturliga motparten när politiker på olika nivåer vill pröva idéer som är viktiga för våra medlemmar. I allt detta har Andreas varit instrumentell och vi önskar honom lycka till med dina nya utmaningar.

Ljusglimtar trots utmanande tider

Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare. Foto: Daniel Ivarsson

Andreas Hatzigeorgiou tackade i sin tur alla medlemmar för det arbete och de förändringar som företagen, tillsammans med Stockholms Handelskammare, har lyckats driva igenom. Detta trots utmanande tider i form av pandemin, Ukrainakriget och den efterföljande lågkonjunkturen.

– Genom Stockholms Handelskammare finns möjlighet att kanalisera företagens engagemang och skapa konkret samhällsförändring. Handelskammarens grundidé är partnerskap. Partnerskap mellan företagen och det offentliga – men lika mycket partnerskap mellan konkurrenter i samma bransch och mellan företag som man aldrig träffat på om det inte varit för Handelskammaren – förenade i viljan att göra något som är bra för alla, säger Andreas Hatzigeorgiou.

– Allt vi åstadkommer sker när många olika aktörer går åt samma håll. Nu sker det på flera områden där vi varit drivande – såsom fyrspår mellan Stockholm och Uppsala och satsning på flyget och Arlanda, för att nämna ett par av dem. Sverige står även fortsatt inför stora samhällsutmaningar, men makten till förändring ligger i att fortsätta gå samman och engagera sig. Genom att göra detta tillsammans finns fortfarande goda förutsättningar kring att möta även dessa utmaningar och skapa förändring.

Så kan näringslivet bidra till ett bättre EU

Vid lunchen genomförde Andreas Hatzigeorgiou scensamtal tillsammans med Sveriges EU-minister Jessika Roswall (M) och Christian Levin, vd och koncernchef för Scania.

Efter Sveriges ordförandeskap i EU mellan 1 januari och 30 juni 2023, flyttade Sverige fram sina positioner i frågan om EU:s konkurrenskraft, samtidigt som Fit for 55, EU:s klimatpaket och migrationspakten stod på agendan. 

I samtalet med Jessika Roswall (M), lyfte hon EU:s kommande utmaningar, men också vad som krävs för att bygga ett konkurrenskraftigt Europa och hur det svenska näringslivet kan bidra till att göra EU ännu bättre.

– Först och främst kan vi i EU inte leva på gamla meriter. Det är 30 år sedan EU:s inre marknad kom på plats, och nu måste vi växla upp tempot för att hänga med i exempelvis den gröna och digitala omställningen, säger Jessika Roswall.

Sveriges EU-minister Jessika Roswall (M) i ett samtal med Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare. Foto: Daniel Ivarsson

Jessika Roswall berättade att regeringen driver fyra frågor kopplade till konkurrenskraft som de vill att nästa EU-kommission prioriterar. Bland annat vill de minska regelbördan för företag, och har redan fått kommissionen att lova att rapporteringskraven för företag på EU-nivå ska minska med 25 procent.

– Vi vill också att alla medlemsländer ska nå EU:s gemensamma mål att investera minst 3 procent av BNP på forskning och utveckling, så att vi har tillräckligt stora resurser för att ta fram nästa generations innovationer. Dessutom behövs mer av en gemensam europeisk kapitalmarknad, så att det finns bättre möjligheter för företag att få finansiering för att växa och verka i Europa. Sist men inte minst behöver vi sluta fler handelsavtal eftersom 90 procent av världens tillväxt beräknas ske utanför EU – till exempel behöver vi gå i mål med Mercosur-avtalet, som skulle vara EU:s största hittills, säger Jessica Roswall.

Jessika Roswall skickade även med ett budskap till det svenska näringslivet kring hur detta kan bidra till att skapa ett bättre EU.

– Var närvarande i Bryssel och gör era röster hörda! Ju tidigare, tydligare och desto mer konkreta inspel som näringslivet kan bidra med när lagförslag tas fram, desto bättre. Det är därför regeringen har tagit initiativ till nya så kallade EU-arbetsgrupper, som är fördjupade samrådsformer där vi fokuserar på förhandlingstexterna som ligger på bordet i frågor som är särskilt viktiga för Sverige.

– Jag är övertygad om att näringslivet och politiken tillsammans kan stärka Sveriges genomslag i EU. Vi har mycket att erbjuda Europa som vi behöver bli ännu bättre på att marknadsföra, allt från kritiska råmaterial och skogen som är avgörande för den gröna omställningen till världsledande techföretag.

Scania om omställningen av tunga transporter

I 134 år har Scania varit en del av att bygga Sverige och är med sina 58 000 anställda globalt och 18 000 medarbetare i Södertälje en viktig spelare för både huvudstadsregionen och Sveriges utveckling. Som ledande i omställningen av hållbara tunga transporter berättade Scanias vd, Christian Levin, mer om vad företaget önskar se från politiken för att genomförandet av transformationen ska lyckas.

Christian Levin, vd och koncernchef för Scania. Foto: Daniel Ivarsson

– Vi hoppas politiken förstår att en ambitiös klimatpolitik i Sverige och EU också driver innovation och global konkurrenskraft i svensk industri. Även om Sverige är en liten marknad globalt sett är det viktigt för oss att tidigt kunna rulla ut ny teknik som ellastbilar i Sverige, nära vår produktion, forskning och utveckling för att sedan kunna skala upp detta globalt. 

Christian Levin gav också en framtidsblick kring var Scania väntas stå om tio år och vilka som de stora utmaningarna är.

– Om tio år säljer vi en stor andel ellastbilar både i Sverige och EU – långt mer än hälften av försäljningen. Det ger bättre luft i Stockholm, tysta transporter och främjar de stora investeringar vi gjort i Södertälje när det gäller både produktion, forskning och utveckling av elektrifierade tunga fordon. Tekniken för självkörande fordon har kommit en lång bit framåt och finns på delar av motorvägsnätet, i gruvor och på stora godsterminaler. Tack vare att en framsynt klimatpolitik både i Sverige och EU står svensk industri stark och klarar av att möta global konkurrens med hållbara premiumprodukter, säger Christian Levin.

Fångade vi dig på bild?

Foto: Nicklas Thegerström
Foto: Nicklas Thegerström
Foto: Daniel Ivarsson
Foto: Nicklas Thegerström
Foto: Daniel Ivarsson
Foto: Nicklas Thegerström
Foto: Daniel Ivarsson
Foto: Nicklas Thegerström
Foto: Daniel Ivarsson
Foto: Daniel Ivarsson
Foto: Daniel Ivarsson

Förändringar i styrelsen 2024

Träder in i styrelsen gör:

 • Stefan Sjöstrand, vd och koncernchef för Skistar
 • Sofia Palmquist, vd och koncernchef för Aleris Group

Se alla som ingår i Stockholms Handelskammares styrelse.

Nyinvalda ledamöter till fullmäktige

 • Anders Danielsson, Skanska AB
 • Thomas Erséus, AMF Fastigheter AB
 • Åsa Landén Ericsson, CAG Group AB
 • Elin Frendberg, Fotografiska Stockholm AB
 • Tomas Hermansson, Bonnier Fastigheter AB
 • Inga Ljung, Cytiva AB
 • Stefan Ränk, Einar Mattsson AB
 • Juan Vargues, Dometic Group AB
 • Stefan Widing, Sandvik AB
 • Annica Ånäs, Atrium Ljungberg AB
 • Sofia Schörling Högberg, Melker Schörling AB
 • Christian Cederholm, Investor AB
 • Louise Brorsson Salomon, Advokatfirman Vinge AB
 • Stephan Révay, PwC Sverige AB

Se alla som ingår i Stockholms Handelskammares fullmäktige.

Uppdaterat juni 10 2024 Publicerat maj 22 2024