English en
Öppet brev från flera handelskammare till Tomas Eneroth – satsa på järnväg mellan Stockholm och Oslo.
En modern järnvägstrafik mellan Stockholm och Oslo är viktig för både kompetensförsörjning och för handelsutbyte. Foto: Mostphotos

Öppet brev till Tomas Eneroth: Satsa på järnväg mellan Stockholm och Oslo

Handelskamrarna i Stockholm, Mälardalen och Värmland har tillsammans med flera företag överlämnat ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). I brevet understryks att förslaget till nationell plan behöver ses över för att skapa en effektiv och modern järnvägstrafik mellan Oslo och Stockholm.

I det befintliga förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen finns inga satsningar med som skulle underlätta resor mellan Oslo och Stockholm. Brevets undertecknare är eniga om att det är en brist som behöver korrigeras skyndsamt. 
 
– Sverige är ett litet i land i utkanten av norra Europa. Vi är beroende av att export av varor och tjänster fungerar. Därför måste vi löpande investera i infrastruktur som ger förutsättningar och möjliggör utbyte med andra länder. Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartners och utbytet mellan länderna är enormt. Därför är det av stor vikt att vi får till en väl fungerande järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare med ansvar för infrastrukturfrågor.  

LÄS MER: Därför behövs satsningar på spåret mellan Stockholm och Oslo

Gynnar den gröna omställningen

Att ta tåget mellan Stockholm och Oslo tar i dag drygt fem timmar. Delar av sträckan består av enkelspår på hundra år gamla stambanor från tiden då Norge och Sverige var i union. Att flyga mellan de två huvudstäderna tar omkring en timme. Genom att satsa på en väl fungerande järnvägsförbindelse både avlastas och förbättras transportsystemet. 
 
– Dagens situation är ohållbar. Vi är vid en tidpunkt där vi ska ställa om. Då krävs en bättre tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo. Fördelarna med det gynnar inte bara ändpunkterna, utan alla städer längst med sträckan skulle få förbättrade möjligheter att tågpendla till arbetsmarknaderna i Stockholm och i Oslo, säger Carl Bergkvist. 

LÄS MER: Därför behöver restiden mellan Stockholm och Oslo halveras

Prioritera järnväg mellan Stockholm och Oslo

I det öppna brevet till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) skrivs bland annat: ”Näringslivet vill och måste resa hållbart. Nu finns en möjlighet att knyta ihop Sverige och Norge med en modern och grön förbindelse. Det finns mycket som tyder på att en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm inte bara är samhällsekonomiskt lönsam utan också kommersiellt lönsam. Vi uppfattar att det just nu finns ett starkt intresse för att utreda möjligheten i Norge. Sätt därför skyndsamt i gång den gemensamma utredningen med Norge och prioritera nödvändiga investeringar på Mälarbanan och Värmlandsbanan.” 
 
– Tågförbindelsen mellan Stockholm och Oslo är en viktig fråga för kompetensförsörjning och för handelsutbyte. Om de båda städerna hade legat i samma land hade järnvägen varit byggd för decennier sedan. Nu är det hög tid att lyfta blicken. Sverige lever inte i en isolerad bubbla. Järnvägen mellan Stockholm och Oslo måste upp på agendan och komma med i den nationella planen, säger Carl Bergkvist. 

LÄS MER: Så påverkas Stockholm av Trafikverkets förslag till nationell plan

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat februari 10 2022