English en
Lotta Andersson framför en färja

Pendlingsträngseln: Båtpendling för bättre kollektivtrafik

Överfulla bussar, trängsel i tunnelbanan och på pendeltågen. En lösning kan vara – båtpendling.

Trafiksystemet i Stockholmsregionen är kraftigt överbelastat, det gäller inte minst kollektivtrafiken. Enligt beräkningar av myndigheten Trafikanalys kostar kapacitetsbristen samhället nästan sex miljarder kronor per år.

Mycket talar för att trängseln kommer att öka om inte systemet byggs ut rejält. De redan beslutade tunnelbaneutbyggnaderna till bland annat Nacka, Hagastaden och Barkarby väntas inte räcka.

Under de senaste decennierna har antalet invånare i Stockholmsregionen ökat med flera hundra tusen personer. Satsningarna på infrastrukturen, oavsett om det varit frågan om spår eller väg, har inte följt med befolkningsutvecklingen, vilket är den främsta orsaken till dagens trängsel och stora framkomlighetsproblem.

En växande huvudstadsregion behöver en ökad tillgänglighet som medverkar till en fortsatt utveckling av regionen. Vissa delar av regionen har få alternativa resvägar som i sin tur ger långa restider och stora variationer i restid.

LÖSNING

Båtpendling kan avlasta t-bana och bussar

Båtpendling kan minska trängseln i kollektivtrafiken. 

– Det är ett ett miljösmart, urbant och attraktivt sätt att ta sig till jobbet. Det är dags att politikerna på allvar börjar planera för en radikal utbyggnad, säger Lotta Andersson som är utredare på Stockholms Handelskammare.

Hon menar att Stockholmsregionen är extra lämpligt för en satsning på just båtpendling.

– Vattenvägarna finns ju redan på plats. Båtpendling skapar nya resmönster samt avlastar vägar och spårbunden trafik. Den ger också större tillgänglighet till nya bostadsområden och arbetsplatser.

Med rätt sträckningar kan den också underlätta för turister att ta sig till populära besöksmål.

Enligt Lotta Andersson behöver även den spårbundna kollektivtrafiken, inte minst tunnelbanan, byggas ut.

– Problemet i dag är att det är för lite av allt. Det finns potential för en storskalig satsning på kollektivtrafik på vatten i hela huvudstadsregionen. Det är dags att peka ut platser där
vattenvägarna kan länkas till det övriga transportnätet och där passagerare på ett enkelt sätt skulle kunna byta från kollektivtrafik på vatten till andra transportsätt.

DETTA TYCKER HANDELSKAMMAREN:

VÅRA FÖRSLAG

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat augusti 23 2018