English en
Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare, om rekordmånga nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen.
Antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen visar att det finns en stor efterfrågan på kompetens i Stockholms län. ”Det är uppenbart att det finns ett strukturellt problem i botten när utbudet på arbetssökande inte kan möta det företagen efterfrågar”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. Foto: Pressbild/Mostphotos

Rekord i nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen

Antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen har nått nya rekordnivåer. Samtidigt är antalet kvarstående platser på en rekordhög nivå – ett mönster som syns i ett stort antal län i landet. – Det indikerar tydligt att konjunkturen är stark och att arbetsgivare aktivt söker personal, men att man har svårt att lyckas anställa, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Under december 2021 anmäldes 142 892 nya platser till Arbetsförmedlingen. Det visar en ny sammanställning, som är säsongsjusterad, från Stockholms Handelskammare.

Det är den i särklass högsta nivån som har uppmätts under tidsserien, som löper från år 1980. Samtidigt noteras 138 761 platser som kvarstående platser. Även den är den i särklass högsta siffran för tidsserien.

Nyanmälda platser är tjänster som arbetsgivare anmäler till Arbetsförmedlingen under månaden. Kvarstående platser är de platser som ännu inte har tillsats vid månadens slut.  

– Det är uppenbart att det finns ett strukturellt problem i botten när utbudet på arbetssökande inte kan möta det företagen efterfrågar, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

LÄS MER: Åtgärderna som krävs för att lösa bristen på arbetskraft i Stockholm​​​​​​​

Hög efterfrågan på kompetens

Bland länen noteras Stockholms län för en betydande andel av de eftersökta jobben med 43 022 nyanmälda platser och 35 615 kvarstående platser.

– I grunden är det bra att det finns en hög efterfrågan på kompetens, men det är bekymmersamt att jobben inte tillsätts. Det är någonting vi har sett i statistik över vakanser också, säger Stefan Westerberg, och fortsätter:

– Här har politiken ett stort ansvar att göra mer för att arbetslösa ska kunna möta kompetenskraven för jobben som finns, men också att förbättra bostadsmarknaden så att den inte står i vägen för den som flyttar för ett arbete, säger Stefan Westerberg.

LÄS MER: Ny rapport visar negativa effekter av bostadsmarknaden

Mönstret med rekordnivåer, eller nivåer i närheten av rekord, gällande nyanmälda platser och kvarstående platser återfinns i princip i samtliga svenska län.

Antalet långtidsarbetslösa ökar

När det gäller antalet arbetslösa i åldern 16 till 64 år har nivåerna gradvis fallit tillbaka mot ett normalläge i de flesta grupper. Emellertid avviker gruppen som har varit arbetslösa mer än 24 månader, där antalet individer fortsatt ökar.

– Det är ett stort strukturellt problem som vi har sett utvecklas över väldigt lång tid och mycket talar tyvärr för att den kategorin fortsätter att växa. Det genomgående problemet just nu är inte att det saknas jobb, för det annonseras som aldrig förr, utan att Sverige har misslyckats med att skapa ett system som gör att arbetssökande rustas för att söka de arbeten som finns. Det kommer att behöva hanteras bättre framöver, säger Stefan Westerberg.

LÄS MER: Finansbolagen: Prioritera frågan om kompetensförsörjning

Statistik: Läget på arbetsmarknaden

Uppdaterat oktober 5 2023 Publicerat januari 24 2022