English en
Madeleine Celander är en av årets deltagare i nätverket People & Culture.
Madeleine Celander är en av årets deltagare i nätverket People & Culture. Foto: Tor Brisfjord/Åke E:son Lindman

Så bidrar People & Culture till företagens affärer

Hur byggs en inkluderande företagskultur, och vad krävs av ledarskapet för att skapa inkludering och engagemang i en hybrid värld? Det är två av flera aktuella ämnen som diskuteras i Stockholms Handelskammares nätverk People & Culture. – De ämnen som lyfts i nätverket gör att jag kan komma tillbaka till min ledningsgrupp med insikter vilket adderar perspektiv till vårt arbete i företaget, säger Madeleine Celander, Head of HR Nordics på Dustin.

Madeleine Celander är en av årets deltagare i nätverket People & Culture – Executive. Nätverket, som vänder sig till engagerade ledare och lyfter ämnen som kompetensförsörjning, hållbart och framgångsrikt arbetsliv och affärsdrivet HR-arbete, startade  hösten 2022 och pågår fram till augusti 2023.  
 
Nätverksgruppen träffas vid sex tillfällen under året och får då ta del av workshops, externa föreläsningar och diskussioner. För att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av träffarna skräddarsyr nätverksledarna både behov och mål efter gruppen.  

– Det finns många nätverk inom people & culture och human resources, men det som lockade mig med just Stockholms Handelskammares nätverk People & Culture var att det är så fokuserat på närhet till affär. För mig som arbetar med people & culture, väldigt nära businessen och affärsrelaterat, blev därför nätverket väldigt intressant, säger Madeleine Celander. 

Den moderna human resources-avdelningen har gått från att arbeta med traditionella HR-frågor som lön och administration, till att fokusera på människorna och helheten på bolaget, vilket är innehåll som nätverket People & Culture också fokuserar på.

Deltagarna får möjlighet att påverka i frågor

Att arbeta nära verksamheten och affären både bidrar samt adderar värde till företagets uppsatta mål. En bild som Madeleine Celander delar: 

– HR-avdelningen är inte längre ett separat område, utan inom people & culture arbetar man med alla delar hela tiden och ska vara en del av varje agenda. Vare sig det handlar om att hitta rätt kompetens, att utveckla kompetens, att utveckla ledare, att jobba med kulturen på bolaget, eller som i dag när vi på nätverksträffen diskuterade de nya hybridkontoren. 

Läs mer och ansök till People & Culture – Executive

Madeleine Celander, Dustin

”Genom nätverket har jag fått nya, bra kontakter där vi kan skicka över material och bolla saker tillsammans mellan träffarna.”

Madeleine Celander

Head of HR Nordics, Dustin

Nätverket People & Culture öppnar upp möjligheten för deltagarna att vara med och påverka de viktigaste frågorna inom HR, ledarskap och kompetensförsörjning, liksom andra avgörande faktorer för framtidens arbetsliv, samtidigt som deltagarna breddar sitt kontaktnät. 

– Genom nätverket har jag fått nya, bra kontakter där vi kan skicka över material och bolla saker tillsammans mellan träffarna. Dessutom är det är en bra mix av innehåll under de halvdagar som vi ses. I dag hade vi experter från Stockholms Handelskammare här som presenterade en rapport om hybridarbete, vilket var både informativt och intressant, säger Madeleine Celander och fortsätter: 

– Sedan tror jag generellt att man i vår bransch suktar efter att få ett utifrån och in-perspektiv, och att och få tillgång till den senaste researchen, inspiration av talare och sedan en mix av diskussion på det. I nätverket People & Culture får man dessutom dela allt tillsammans med de andra deltagarna och lyssna till deras tankar och infallsvinklar. Hade det bara varit det ena eller det andra hade det inte varit lika givande som helhet. Så att det är en sådan bra mix gör att jag verkligen är nöjd med helheten. 

Rekommenderar du andra att söka till People & Culture? 

– Absolut. Framför allt HR-chefer, men jag tror att vare sig du sitter på ett mindre bolag eller på en större affärsenhet kan man stå inför samma dilemman. Det som tillför så mycket i det här nätverket är att alla i gruppen är så pass breda och har spännande bakgrunder. Jag har en till exempel en bakgrund inom business och har arbetat länge med det innan jag blev HR-chef, vilket flera andra i nätverket också h

ar. Men jag tror att bredden och mixen av alla deltagare bidrar mycket till nätverket. Alla i gruppen känner igen sig i de frågor och ämnen som lyfts här, säger Madeleine Celander. 

Nätverk People & Culture

People & Culture – start i september

People & Culture är affärsnätverket för dig som är ledare inom people & culture och som vill utvecklas och påverka framtidens näringsliv. Något som görs genom affärsdrivet HR-arbete och andra aktuella frågor där HR spelar en avgörande roll.

Uppdaterat februari 5 2024 Publicerat februari 27 2023