English en
Panelen i seminariet "Långsiktigt ägande bygger Sverige"

Så bygger det långsiktiga ägandet Sverige

Hur tänker privata ägare kring hållbarhet, forskning, innovation och synen på företagande? Och varför väljer de att fortsätta i generation efter generation? Det var frågor som diskuterades under seminariet ”Långsiktigt ägande bygger Sverige” där bland andra ägarna Conni Jonsson, grundare av ETQ, Peter Wallenberg Jr, styrelseordförande i Wallenbergstiftelserna och Caroline Berg, styrelseordförande för Axel Johnson, medverkade.

Som en del av det nya initiativet ”Partnerskap för det goda ägandet” – med syfte att lyfta frågor om Sveriges välfärd, konkurrenskraft och det långsiktiga ägandet – bjöd Stockholms Handelskammare in några av Sveriges mest erfarna och kunniga experter på området. Tillsammans med Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, diskuterade panelen de möjligheter och utmaningar som de ser för sina bolag.

– Ingen har hittills tagit fullt ansvar för att bevaka äganderollen och ägarintressen i Sverige och jag har saknat en plattform där ägandets talan kan föras. EQT är börsnoterade i Sverige och även om vi inte är särskilt beroende av Sverige som land har vi Sverige som utgångspunkt för vårt agerande, vårt beteende och vårt sätt att förhålla oss. Vår historia vilar dessutom på familjen Wallenbergs industriella tradition, som i allra högsta grad är förankrad i Sverige. Så av den anledningen kämpar vi extra för frågor som har med Sverige att göra, sa Conni Jonsson, grundare för ETQ och en av initiativtagarna till ”Partnerskap för det goda ägandet”.

Fokus på digitalisering och forskning

Under seminariet medverkade Peter Wallenberg Jr, styrelseordförande i Wallenbergstiftelserna. Sedan 1856 har Wallenbergfamiljen varit verksam inom företagande och har genom åren samlat på sig många lärdomar och erfarenheter. Peter Wallenberg Jr berättade att, ur ett företagarperspektiv, ligger fokus nu på hur digitaliseringen kommer att påverka framtiden:

– Tittar vi på oss själva som aktiva ägare i företag är det väldigt viktigt för oss att fundera på vad digitaliseringen betyder för dig och dina anställda. Vilket ansvar har du som företagsledare att ta hand om de anställda som du vet inte kommer att ”behövas” i sina nuvarande jobb när du digitaliserar? Hur kan vi som företag då vara med och ta det ansvaret? Ur ett företagarperspektiv handlar det om att vara med och att ställa krav, men också att vara delaktiga. Vi har varit med under både bra och dåliga tider. När det går dåligt måste du stötta bolagen för att försöka förändra, och lära av varje del, sa Peter Wallenberg Jr, och fortsatte:

– Tittar vi ur ett stiftelseperspektiv har vi förmånen att jobba med alla universitet och akademier i Sverige. Genom Huvudmannarådet, som grundades för 50 år sedan, har vi en dialog med alla rektorer om vilka utmaningarna är, var Sverige befinner sig i vissa frågor och om det finns det vissa frågor som stiftelserna bör fokusera mer på. Vi är inte politiska på något sätt, men vi har blivit en del av finansieringen av forskningen i Sverige. Årligen ger vi ut ungefär 2,6 miljarder kronor, så vi är ju små i jämförelse med de publika pengarna, men vi är ändå där. Vi ställer också krav på vad det är de gör. Var behöver det satsas mer pengar? Hur kan vi – politik och näringsliv – också vara delaktiga i den utveckling som vi kan få genom forskningen på universiteten?

Företag – en viktig förändringskraft i samhället

Sverige som land har genomgått både utvecklingsskeden och politiska skiftningar under de medverkande företagens tid. Bolagen arbetar aktivt med att både skapa utvecklingen, och att följa med i den.

– Det har varit många politiska skiftningar under de 150 år som Axel Johnson funnits, och företagsklimatet har förändrats under den tiden. Förut var till exempel löntagarfonderna ett stort hot och det fanns en misstro mot vad staten skulle göra i förhållande till företagandet. I dag ser vi i stället att det finns en bred samsyn kring vikten av företagande i samhället. Att vi bygger ett starkt Sverige genom kombinationen av ett starkt företagande och ett starkt politiskt system tillsammans för att bygga välfärden och skapa arbetstillfällen, sa Caroline Berg, styrelseordförande i Axel Johnson under seminariet.

Samtidigt har det funnits goda förutsättningar för att bygga och utveckla företag långsiktigt, menade Caroline Berg. Genom familjeföretagandets ägandeform har Axel Johnson kunnat bygga bolag och driva utveckling och förnyelse samtidigt som de haft möjlighet att arbeta med faktorer som påverkar samhället positivt.

– Axel Johnsons tre pelare – långsiktighet, förnyelse och företaget som positiv förändringskraft – har historiskt varit och är än idag väldigt viktiga för oss i hur vi tänker kring företagandet, sa Caroline Berg, och fortsatte:

– Som ägarfamilj är den grundmurade tron att företaget är en av de absolut viktigaste förändringskrafterna i samhället. Något som innebär att vi arbetar med till exempel hållbarhet och inkludering, vilket sitter ihop med vår långsiktighet. I dag arbetar alla våra verksamheter på olika sätt med den gröna omställningen. Det ser vi som en enorm kraft för att kunna attrahera de bästa medarbetarna och samtidigt kunna bygga de samhällen där vi verkar.

LÄS ÄVEN: Därför är riskkapitalbolagen avgörande för Stockholms startupscen

Utbildningssystemet sätter krokben för kompetensförsörjningen

Magnus Henrekson, professor på Institutet för Näringslivsforskning, påpekade under seminariet att ur ett forskningsperspektiv mår det svenska företagandet i dag bra, jämfört med hur det var under 70- och 80-talen.

– Det betyder inte att det inte fortfarande finns problem. Ett av de ganska nya, stora problemen är våldsmonopolet. Hela fundamentet för ett fritt företagande och ett blomstrande näringsliv är att brottsligheten är låg och att rättssystemet tar hand om den brottslighet som finns. Sedan finns det andra saker som infrastruktur och bostadssituation, det som är mer planekonomiskt, och där går det långsammare i Sverige. Men jämfört med de flesta europeiska länder har vi väldigt bra förutsättningar i Sverige, sa Magnus Henrekson, och fortsatte:

– Vårt utbildningssystem är inte tillräckligt bra och det har gjort att vi är väldigt beroende av att det kommer hit människor från Östeuropa, Indien och så vidare som blir programmerare och jobbar på Spotify, Ericsson eller andra bolag. Det är inte säkert att de vill, eller kan, stanna i Sverige hur länge som helst. Så vi behöver göra någonting för att få en bättre utbildad befolkning på alla nivåer. Det gäller allt från rent yrkeskunnande i mer praktiska yrken, hela vägen upp till programmerare och ingenjörer av toppklass.

Ansvarsfullt ägande allt viktigare

Ägandet i Sverige ställer i dag högre krav på företagen, både för att kunna knyta till sig rätt kompetenser och för att konsumenter och kunder ställer högre krav på ett ansvarsfullt ägande. En transformation som skett under det senaste årtiondet och som i dag är nödvändig att förhålla sig till som företag, enligt Conni Jonsson.

– I ett ansvarfullt ägande bryr man sig om konsekvenserna av hur ägandet utövas. Där har vi alla olika förutsättningar. Jag är beroende av att dels få bra avkastning på mina investeringar, dels att göra det på ett bra sätt. Kunder i dag bryr sig, medan de för tio år sedan inte brydde sig om hur företagen gjorde för att tjäna pengar. Det här innebär att du som företag inte längre kan bete dig hur som helst, för risken att det ska vändas emot dig, din affär och ditt uppdrag är så uppenbar i dag, på ett sätt som det inte var förut. Bra affärer och ett ansvarsfullt företagande är att göra bra saker – att vara inkluderande, att bry sig om miljön och konsumenterna, att visa hänsyn och ha respekt för alla stake holders, sa Conni Jonsson.

LÄS ÄVEN RAPPORTEN: ”Europas bästa huvudstad?”

Större samverkan mellan politik och näringsliv

Under seminariet efterlyste Caroline Berg större samverkan mellan politiken och näringslivet för att kunna bygga ett starkare och mer konkurrenskraftigt Sverige.

– Ur mitt perspektiv är politikens och näringslivets agendor tätt sammankopplade. Vi behöver förbättra skolan och se till att fler går ut grundskolan med gymnasiebehörighet, korta alla tillståndsprocesser för förnyelsebar energi, skapa en bra infrastruktur för energi i Sverige och få ner kriminaliteten som i dag påverkar verksamheter väldigt mycket. Det här är frågor som Axel Johnson är engagerade i. Det som politiker arbetar med och som är viktigt för Sverige är också viktigt för oss som företag. Vi behöver skapa en gemensam agenda, för i slutänden jackar näringslivets och politikens agendor i varandra, sa Caroline Berg.

Även Peter Wallenberg Jr, styrelseordförande för Wallenbergstiftelserna, lyfte behovet av att näringslivet måste ges förutsättningar för att kunna växa, något han inte tycker ska styras av politiken.

– Vi har både gjort och klarat av väldigt mycket, men vi har fortfarande otroliga utmaningar. Ur ett stiftelseperspektiv arbetar vi mycket med hur vi kan se till att vi är med och skapar förutsättningarna för nästa generation. Hur säkerställer vi rätt kompetens? Hur kan vi se till att utbildningen blir bättre och att vi får kompetens in i Sverige genom forskning och annat? Det är mycket som har hänt och mycket som är positiv, men det kommer alltid att finnas frågor där vi inte är överens. Jag tror att det viktiga är dialogen, som har saknats – att se till att man kan sätta sig ned och se vad som är bra, vad som är dåligt och vad det betyder, sa Peter Wallenberg Jr.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat april 26 2023