English en
För att komma till bukt med bristen på arbetskraft och kompetens lyfter Stockholms Handelskammare nu flera konkreta förslag på åtgärder.
För att komma till bukt med bristen på arbetskraft och kompetens lyfter Stockholms Handelskammare nu flera konkreta förslag på åtgärder. Foto: Nicolas Menijes Crego, Mostphotos/Pressfoto

Så hämmas Sveriges tillväxt av brist på rätt kompetens

Svensk arbetsmarknad är tudelad. Samtidigt som långtidsarbetslösheten biter sig fast har behovet av arbetskraft aldrig varit så stort. – Vi måste möta näringslivets behov av arbetskraft och prioritera korta och anpassade utbildningar som leder till jobb, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare, och presenterar flera förslag på åtgärder för hur kompetensbristen kan minska.

Enligt SCB uppgår antalet vakanser – icke tillsatta tjänster – i dagsläget till cirka 50 000. Arbetsförmedlingen rapporterade nyligen ett rekordstort antal lediga jobb: 188 900 jobb är anmälda i Platsbanken under februari månad 2023. För att komma till bukt med bristen på arbetskraft och kompetens lyfter Stockholms Handelskammare nu flera konkreta förslag på åtgärder.

Yrkesutbildning leder till jobb

Stockholms Handelskammare vill prioritera kortare, anpassade utbildningar som möter näringslivets behov av arbetskraft inom särskilt yrkesutbildad personal. 

– Yrkeshögskolan, YH, är en viktig utbildningsform för att kunna åtgärda kompetensbristen. Den svarar upp mot de behov som finns inom yrkeskompetens – i samverkan med näringslivet. YH-utbildningarna är utformade tillsammans mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare för att säkerställa att studenterna får den kompetens som behövs, säger Stefan Westerberg 

Statistiken visar att 90 procent av alla som tar examen från en YH-utbildning får jobb.  

– Det blir inte bara en vinst för den enskilde, utan även för hela vårt land eftersom YH-utbildningar tjänar som konjunkturdämpare i sämre tider, säger Stefan Westerberg. 

Brist på kompetens hämmar tillväxten

Bristen på arbetskraft och kompetens hämmar företagen i deras verksamhetsutveckling. Samtidigt slår det också hårt mot samhället i stort, något som Stockholms Handelskammare pekar ut som ett strukturellt problem för hela Sverige som behöver lösas. 

– Varje rekrytering som inte blir av kostar enorma summor i utebliven produktion och tillväxt. Om alla vakanser hade fyllts, hade de skapat ett produktionsvärde på 58 miljarder kronor under 2022. Under de senaste tio åren har vi gått miste om cirka 313 miljarder kronor i produktionsvärde –et motsvarar ungefär 6 procent av Sveriges årets BNP, konstaterar Stefan Westerberg.

Fördubbla antalet platser på Yrkeshögskolan

I dag omfattar Yrkeshögskolan omkring 50 000 årsstudieplatser och endast en femtedel av platserna tilldelas Stockholm. Bristen på satsningar slår hårt mot hela Sverige men särskilt mot Stockholm eftersom länet står för nästan hälften av Sveriges totala arbetskraftsbrist,40 procent. Stockholms Handelskammare föreslår nu en fördubbling av antalet YH-platser till Stockholm. 

– Antalet platser på Yrkeshögskolans har visserligen fördubblats under en tioårsperiod men det är långt från tillräckligt. Vi behöver snarare en fördubbling här och nu för att möta behoven hos näringslivet. Det vore smart, både långsiktigt och givet det ekonomiska läge som råder, säger Stefan Westerberg.

Uppdaterat september 1 2023 Publicerat mars 16 2023