English en
Under lunchsamtalet ”Ett Stockholm” inledningstalade Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.
Under lunchsamtalet ”Ett Stockholm” inledningstalade Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare. Foto: Daniel Ivarsson

Så kan företag bidra till social hållbarhet

Kriminalitet och segregation har ökat i Sverige. För att bidra till ett samhälle som håller ihop måste fler företag arbeta med social hållbarhet som en naturlig del av sin affärsmodell. För att inspirera fler företag att engagera sig i sociala frågor bjöd Samhall och Stockholms Handelskammare in till lunchsamtalet ”Ett Stockholm”.

De sociala problemen i städerna har ökat, kriminaliteten har brett ut sig och samhällsklyftorna har fortsatt att vidgats. Ingen, oavsett om du är privatperson eller företag, förblir opåverkad i ett samhälle som alltmer präglas av social oro och utanförskap.

– Enligt en Sifo-undersökning som gjordes för några månader sedan svarade 49 procent av de tillfrågade att de upplevde att brottsligheten har ökat i deras närområde de senaste fyra åren. Det här är inte bara en utmaning för människorna och företagen på de mest brottsutsatta orterna – det är ett problem för hela samhället, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Social hållbarhet en förutsättning för stabilitet

Flera företag arbetar idag med social hållbarhet som en del av den ordinarie verksamheten. Och när Samhall och Stockholms Handelskammare bjöd in till lunchsamtalet ”Ett Stockholm” fick några av dem möjlighet att berätta närmare om hur de arbetar med att skapa bättre förutsättningar för människor och stadsdelar att nå sin potential.

– Social sammanhållning är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Och ett samhälle som håller ihop, där alla människor har en plats, är mer robust och motståndskraftigt. Det är helt enkelt ett mer stabilt samhälle som alla vinner på. Individer som inkluderas mår bättre och kan bidra till samhällsutvecklingen. Företag som kan verka och bedriva affärer i stabila miljöer blir mer lönsamma och med en bred mångfald i företagen ökar även deras kreativitet och utvecklingskraft, säger Sara Revell Ford, vd på Samhall.

Konkreta tips för inkludering och social hållbarhet

Under lunchen fick åhörarna möjlighet att lyssna till representanter för företag och verksamheter som aktivt arbetar med att bidra till det sociala ansvaret i staden. Talarna gav också konkreta tips till de företag som vill påbörja arbete för inkludering och social hållbarhet.

”Samhall jobbar inte med mångfald – vi är mångfald”

Samhall grundades 1980 och har i dag 23 000 anställda med funktionsnedsättning eller språkbrister, 1 400 tjänstemän och 1 500 medarbetare i arbetsmarknadstjänster – så som service eller bemanning i andra företag – med syfte att underlätta övergång till andra arbetsgivare).

Ett av Samhalls mål är att 1 500 medarbetare varje år ska gå vidare till anställning hos annan arbetsgivare. Under ”Ett Stockholm” lyfte Sabina Rasiwala, hr- & kommunikationsdirektör på Samhall, vikten av att skapa inkludering.

Se Sabina Rasiwalas medverkan i ”Ett Stockholm”

”Ett Sverige där alla har en plats och ett jobb är en förutsättning för ett stabilt samhälle. I dag står mer än varannan person med funktionsnedsättning, som innebär nedsatt arbetsförmåga, utan sysselsättning – samtidigt som många företag har svårt att rekrytera folk. Den här klyftan kan vi gemensamt sluta.”

Sabina Rasiwala

hr- & kommunikationsdirektör

”Fryshuset skapar fysiska mötesplatser där alla unga är välkomna”

Fryshuset grundades 1984 av Anders Carlberg. Stiftelsen har i dag verksamheter på nio orter i Sverige och erbjuder grundskola, gymnasieskola, folkhögskola och en lång rad olika program för att exempelvis bryta hedersförtryck, erbjuda stödsamtal, samt uppmuntra entreprenörskap och demokratiprojekt.

Under lunchsamtalet lyfte Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset, betydelsen av ett sammanhang.

Se Johan Oljeqvists medverkan i ”Ett Stockholm”

”Rekrytera all typ av mänsklig mångfald, lyssna och hör att ni är en del av samhället, samt gör insatser med andra som delar er värdegrund.”

Johan Oljeqvist

vd på Fryshuset

”Utgå från platsen och börja med att förstå behoven”

Hemsös verksamhet grundades 2009 och består av att hållbart äga, förvalta och utveckla fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Vid lunchsamtalet berättade Nils Styf, vd på Hemsö fastighets AB, närmare om varför vi ska prioritera långsiktiga satsningar framför projekt.

Se Nils Styfs medverkan i ”Ett Stockholm”

”Utgå från hur ditt bolags styrkor kan påverka den sociala utvecklingen i samhället. Fastna inte i analysstadiet; våga testa olika initiativ i mindre skala för att sedan öka takten.”

Nils Styf

vd på Hemsö fastighets AB

”Ta vara på viljan och kraften i samhället”

Skandias stiftelse Idéer för livet grundades 1987. och som arbetar för framtiden. Stiftelsen har stöttat fler än 4400 projekt som syftar till att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga. Det genom att initiera och stödja forskning, organisationer och insatser, nationellt såväl som lokalt och vara länken däremellan. 

Under lunchen lyfte Stina Liljekvist, ordförande Skandia Idéer för Livet, det faktum att pengar inte är oväsentliga för social hållbarhet.

Se Stina Liljekvists medverkan i ”Ett Stockholm”

”Enklast är att börja gräva där man står. Utgå ifrån den affärsnytta som ditt bolag skapar och se hur det skulle kunna speglas till att också göra samhällsnytta och positiv skillnad.”

Stina Liljekvist

ordförande för Skandia Idéer för Livet

”Social hållbarhet en del av vårt DNA”

Stena Fastigheterär ett av Sveriges största fastighetsbolag med 26 300 bostäder och 2 000 lokaler i storstadsregionerna. I Stockholm har fastighetsbolaget 7 900 hyresrätter och ca 82 000 kvm lokaler. Stena Fastigheter arbetar med långsiktiga insatser i samarbete med bland andra skolor, ideella organisationer och myndigheter, för att stärka de städer de är verksamma i.

Under ”Ett Stockholm” medverkade Sarah Pettersson, chef social hållbarhet på Stena Fastigheter Stockholm AB, och delade sina tankar om varför relationerna med kunder och lokalsamhälle är A och O.

Se Sarah Petterssons medverkan i ”Ett Stockholm”

”Ni behöver inte börja stort! Även små gester kan betyda mycket. Till exempel kan ett ’hej, hur mår du?’ göra någons dag. När ni sedan har börjat kan engagemanget växa successivt.”

Sarah Pettersson

chef social hållbarhet på Stena Fastigheter Stockholm AB

”Det viktigaste är att ge arbete”

Sodexo grundades i Marseille i Frankrike 1966 och erbjuder tjänster inom måltider, lokalvård och liknande supporttjänster. I dag är Sodexo den 19:e största arbetsgivaren i världen med verksamhet i 45 länder och har 430 000 medarbetare som erbjuder tjänster till 80 miljoner människor varje dag. Sodexo i Sverige har 4 200 medarbetare.

Vid lunchen medverkade Peter Mellin, vd på Sodexo. Han berättade mer om hur det är att vara en förstagångsarbetsgivare för många människor.

Se Peter Mellins medverkan i ”Ett Stockholm”

”Frågan måste upp på högsta ledningens bord. Det måste finnas konkreta mål och mätpunkter, annars finns det risk för att det stannar vid en ambition.”

Peter Mellin

vd på Sodexo

”Det finns inget ämne där vi trevar så mycket som inom social hållbarhet”

Tengbom grundades 1906 och räknas som Sveriges äldsta arkitektkontor. I dag har företaget 450 anställda och är verksamma inom fem affärsområden: stadsbyggnad, landskapsarkitektur, arkitektur, inredningsarkitektur och projektledning. Tengbom har bland annat ritat Stockholms konserthus, Handelshögskolan i Stockholm och Tändstickspalatset. De står också för nutida arkitektur så som den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg (2016), Nya Karolinska i Solna (2009–2018) och renoveringen av Nationalmuseum (2013–2018).

Under lunchsamtalet medverkade Niklas Svensson, affärsutvecklingschef på Tengbom, och berättade mer om det faktum att jämlikhet inte betyder att alla ska få lika.

Se Niklas Svenssons medverkan i ”Ett Stockholm”

”Viktigast är att se till att social hållbarhet alltid är en del av arkitektur och planering, inte något som ska hanteras i separata dokument eller i enskilda processer.”

Niklas Svensson

affärsutvecklingschef Tengbom

”Alla är välkomna till oss”

Coop grundades 2001 och har fler än 800 butiker i Sverige. 2022 röstades Coop fram som Sveriges mest hållbara matkedja (Sustainable Brand Index) och det egna märket Änglamark, med enbart ekologiska och miljöcertifierade varor, sägs vara det största i Sveriges med cirka 660 varor.

Vid lunchsamtalet berättade Meta Persdotter, vd på Coop butiker och stormarknader, om vikten av tillhörighet och kraften i ett medlemskap.

Se Meta Persdotters medverkan i ”Ett Stockholm”

”Coop vill bidra som en attraktiv arbetsgivare och inkörsport till yrkeslivet med goda möjligheter till avancemang. Väcka engagemang, såväl internt som externt, bland intressenter och samarbetspartners.”

Meta Persdotter

vd Coop butiker och stormarknader

Publicerat mars 20 2024