English en
Stockholm Sustainability Summit 2024. Foto: Daniel Ivarsson
Stockholm Sustainability Summit 2024. Foto: Daniel Ivarsson

Så kan hållbara städer utvecklas med hjälp av data

Den 17 april samlade Stockholms Handelskammare forskare, beslutsfattare och näringsliv till årets Stockholm Sustianability Summit för att diskutera hur vi använder den data som finns i staden idag och vad som ligger framför oss. Seminariet avslutades med en afterwork som anordnades tillsammans med London & Partners.

För varje paket som lämnas, busskort som blippas och el-sparkcykel som hyrs så ökar mängden data i staden. Och det kan användas för att fatta smartare beslut om stadens framtid.

Runt om i världen försöker forskare, näringsliv och beslutsfattare förstå hur vi ska bli bättre på att samla in och tillgängliggöra data för att förbättra livet i staden. I takt med ambitionen om att städers anpassning ska bli mer datadrivet så ökar behovet av kunskap om hur vi kan bearbeta och använda mängden data som städer genererar varje dag.

Vikten av samarbete

Som en del av Stockholms Handelskammares hållbarhetssatsning, Sustainable City, bjöds hållbarhetsexperter, beslutsfattare och näringslivet in till nedslagen ”Stockholm Sustainability Dinner” och ”Stockholm Sustainability Summit”.

Under Stockholm Sustainability Dinner medverkade Dagur Eggertsson, biträdande borgmästare i Reykjaviks stad, som inbjuden talare. I samtalet lyfte han vikten av att inte bara prata om hur vi måste engagera och införliva nya sätt att utvecklas, utan också hur vi kan arbeta tillsammans som ledare för att bygga mer hållbara städer.

Klimatsmarta städer med hjälp av data

Paul Wilson, Keynote: Using Data to Accelerate Climate Action in Cities

Paul Wilson, Connected Places Catapult, inledde Stockholm Sustainability Summit med att berätta om utvecklingen av smarta städer och hur olika system i staden, så som energitillförsel och vattenreninn, kan bli mer resilienta om de ’kommunicerar’ med varandra. Men frågan om hur vi tar staden in i nästa tidsålder handlar snarare om ledarskap än tekniska landvinningar.

– Rollen som borgmästare och förvandlingsledare av staden kommer vara framtidens svåraste jobb. Hur vi styr våra städer kommer att avgöra klimatkrisen, sa Paul Wilson.

Ledarskap i datadrivna städer

Paneldiskussion: Leadership in Data Driven Cities

Just kopplingen mellan ledarskap, datainsamling och dataanvändning är central för att bygga framtidens hållbara stad. I en efterföljande panel diskuterades det politiska ledarskapet i en alltmer datadriven stadsutveckling. Pru Ashby, London & Partners, berättade om det arbete de just nu gör i London för att göra staden mer för att ta välgrundade baserade på data.

– Om du inte har data, så har du inte bevisen. Så enkelt är det, sa Pru Ashby.

Anna König Jerlmyr, tidigare finansborgarråd i Stockholm och nu vd för Arwidsonsstiftelsen, lyfte den resa som Stockholm har gjort de senaste åren, men också de politiska utmaningar som staden står inför. Bland annat om hur staden använde data för att göra mer välavvägda beslut under hennes tid som Finansborgarråd.

– En lärdom jag tog med mig från staden var att man inte kan lyckas om man inte frågar efter data. Eftersom det är omöjligt att förändra det man inte mäter, sa Anna König Jerlmyr.

Panelen var enig i att data ska användas mer frekvent. Men att det krävs mod och förändringsvilja att introducera nya perspektiv. Annika Jacobson, klimatgeneral på Stockholm Stad, poängterade att ledarskapet kommer med ett stort ansvar gentemot medborgarna. Samtidigt är man väl införstådda i att arbetet inte får hindra näringslivet och det som gör Stockholm till en attraktiv huvudstadsregion.

Samtidigt visade näringslivet att man bryter ny mark i hur vi kan använda data på kreativa och innovativa sätt.

Presentation om hur data tillgängliggörs

På scen presenterade Univrses, Sweco och Telia hur de använder och tillgängliggör data för att göra framtidens städer mer hållbara.

”Building Cities Through Circular Data” Anna Kerr, Regional Director, Sweco

– Vi vet att tekniken är snabb och att städer är långsamma. Det ger perspektiv på hur vi arbetar. För i slutändan ska tekniken komma till användning för medborgarna, sa Anna Kerr, Regional Director på Sweco.

”Shaping the Roads of Tomorrow” Srihaarika Vijjappu, Computer Vision Engineer, Univrses

På samma spår lyfte Srihaarika Vijjappu, Computer Vision Engineer på Univrses, att vi måste vara ödmjuka inför att data och användningen av data inte alltid går i takt.

– Teknikutvecklingen är åtminstone tio år före att den accepteras av samhället. Det är en utmaning, sa Srihaarika Vijjappu.

Paneldiskussion: ”Bilding Data Drive Solutions” Kristofer Ågren, Anna Kerr och Srihaarika Vijjappu

Gemensamt för de tre företagen är en samstämmighet om att det finns stora möjligheter för att bättre planera, designa och förfina våra städer för dagens medborgare och morgondagens utmaningar – vare sig det handlar om snöröjning, trygghet eller hållbarhet. I det ligger möjligtvis en utmaning att alla städer vill vara smarta.

Presentation: ”Big City, Big Data” Kristofer Ågren, Head of Product, Data Insights & IoT, Telia

– Vi arbetar mycket med städer och kommuner och alla vill använda den data de genererar. Det är i sig bra, men Sverige har 290 kommuner och om alla vill bli smartare på deras eget sätt, så är det längre inte speciellt smart. Vi behöver arbeta mer tillsammans och lära av varandra, sa Kristofer Ågren, Head of Product, Data Insights & IoT på Telia.

Publicerat april 19 2024