English en
Under seminariet ”Sverige i en allt osäkrare värld – vilken roll har näringslivet?” medverkade bland annat Ewa Skoog Haslum, konteramiral och Sveriges marinchef, och Patrik Oksanen, journalist, författare och säkerhetspolitisk debattör.
Under seminariet ”Sverige i en allt osäkrare värld – vilken roll har näringslivet?” medverkade bland annat Ewa Skoog Haslum, konteramiral och Sveriges marinchef, och Patrik Oksanen, journalist, författare och säkerhetspolitisk debattör. Foto: Daniel Ivarsson

Så kan näringslivet bidra till Sveriges totalförsvar

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget i modern tid, enligt regeringen. I samband med seminariet ”Sverige i en allt osäkrare värld – vilken roll har näringslivet?” lanserade Stockholms Handelskammare en ny rapport som djupdyker i hur näringslivet kan, och bör, bidra till beredskapsarbetet.

Risk för terrordåd, flera attacker mot kritisk infrastruktur och ökade militära hot – 2023 befinner sig Sverige i det allvarligaste politiska läget sedan andra världskriget.

I Sverige råder det en bred politisk samsyn kring att landet behöver rustas i händelse av kris eller krig. Flera utredningar har tillsats för ändamålet, men ansvaret vilar inte enbart på staten. För att strategierna ska kunna omvandlas till handling krävs det både insatser och bidrag från näringslivet.

– I händelse av en konflikt skulle dagens näringsliv spela en avgörande roll, men för att näringslivet ska kunna ta sitt fulla ansvar krävs det att de förses med rätt verktyg, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare och initiativtagare till seminariet och rapporten ”Är vi redo? – näringslivets nyckelroll i totalförsvaret”.

Krävs utökat samarbete mellan näringsliv och myndigheter

Efter nedrustningen av det svenska totalförsvaret är politikernas och myndigheternas inställning att privata företag ska bidra med att tillhandahålla resurser och tjänster samt även säkra försörjningsberedskapen i händelse av kris eller krig. Trots det initierar de ansvariga myndigheterna samverkan med näringslivet endast i begränsad utsträckning.

– Det krävs en generellt ökad kunskap för att bättre förstå näringslivets roll i beredskapen. Företagen frågar sig vad som förväntas av dem i händelse av kris eller krig. Genom att bjuda in till samtal med berörda parter och presentera rapporten hoppas vi kunna bidra till ökad samverkan, säger Fredrik Erfelt.

Under Stockholms Handelskammares seminarium ”Sverige i en allt osäkrare värld – vilken roll har näringslivet?” deltog några av de främsta företrädarna för det militära och civila försvaret: Ewa Skoog Haslum, konteramiral och Sveriges marinchef, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB, Patrik Oksanen, journalist, författare och säkerhetspolitisk debattör, Pär Svärdson, vd på Apotea, Nina Jönsson, vd på ICA Gruppen, Nina Larsson, Chief of Staff på 4C Strategies, Sebastian Carlsson, vice vd på Combitech och Carl-Johan Dahlgren, affärsutvecklingschef Nordeuropa på TXOne.

Se hela seminariet

Uppdaterat december 6 2023 Publicerat december 4 2023