English en
Lennart Weiss på Veidekke Sverige, Therese Sjölundh på Åre destination och Kajsa Rosén på AFRY på seminarium om utflyttning från Stockholm på Stockholms Handelskammare.
Lennart Weiss på Veidekke Sverige, Therese Sjölundh på Åre destination och Kajsa Rosén på AFRY på seminarium om utflyttning från Stockholm på Stockholms Handelskammare.

Så kommer Stockholm som stad att förändras

Hur huvudstaden kommer att förändras framöver diskuterades på Stockholms Handelskammares seminarium ”Utflyttning pågår – hur blir det för staden egentligen?”. – Staden kommer att vara superviktig för ekonomi, information och utbyte – men den kommer att se ut på ett annat sätt, säger Håkan Forsell, urbanhistoriker och professor.

Hur kommer vår huvudstad att påverkas och förändras framöver? På seminariet ”Utflyttning pågår – hur blir det för staden egentligen?”, som arrangerades av Stockholms Handelskammare, gav sex talare från olika områden sin syn på frågan om Stockholms utveckling framåt.

”Staden kommer att vara superviktig för ekonomi, information och utbyte”

Håkan Forsell, urbanhistoriker och professor vid Stockholms universitet, om att staden är på väg att förändras:

– Vissa grejer kommer vi att leva vidare, som den digitala utvecklingen medan vissa grejer kommer att gå tillbaka till någonting som kanske liknar det vi hade. Vi kanske går in i en ny fas av det som vi tänker är urbanitet där våra offentliga rum kanske kommer att spela lite mindre roll. Konsumtionsdelen, att handla rent fysiskt i stadsrummet kommer att spela mindre roll jämfört med att handla på nätet. Vi kommer att ha en annan typ av urbanitet som inte blir lika spontan som det man romantiskt tänkte sig att den var för ett par decennier sedan, där man hade spontana möten och det var något romantiskt över den typen av stadsliv och urbana vurm. Den kommer att bli mer kalkylerad. Staden kommer att vara superviktig för ekonomi, information och utbyte – men den kommer att se ut på ett annat sätt. En del siffror talar för det. Det är en förändring på gång som är märkbar.

”När det gäller grönområden finns det mer att önska”

Kajsa Rosén, VP and Head of Business Area Transportation, AFRY, vad som kan öka storstadens attraktionskraft utifrån lärdomar från mellanstora och mindre städer:

– Ett sätt är att skapa grönytor, att skapa attraktiva sådana miljöer. Densiteten har du i staden. Du kan skapa närhet till dina sociala kontakter, du kan skapa tillgängligt arbete och tillgängliga studier. När det gäller grönområden finns det mer att önska. Ett sätt att jobba med de ytorna är att fundera på vad vi vill göra med transportsystemet i våra städer, är det beskaffat på ett sådant sätt att främjar ytor som är attraktiva att leva och bo i? Det tror inte jag i dag. Vi har alldeles för mycket stillastående bilar som står och tar upp yta i Stockholms innerstad, det skulle vara roligare att ha grönmiljöer där.

”Det finns ett samband mellan nettoutflyttningen från Stockholm och införandet av kreditrestriktioner”

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige, om utflyttningen från Stockholm:

– Vi har kartlagt den frågan i flera år i de här rapporterna (http://veidekke.se/om-oss/nyheter-och-media/article16311.ece) som vi ger ut med jämna mellanrum. Man kan se att det finns ett samband mellan nettoutflyttningen från Stockholm och införandet av kreditrestriktioner. Bolånetaket infördes 2011, sedan skärptes tillämpningen av KALP-kalkylerna, sedan kom amorteringskrav 1 och 2 och sedan skuldkvotstak och så vidare. Om man använder det som analysfilter och lägger på annan fakta vi har i sen tid förstärks den här bilden av demografiska förändringar. Men man ska inte utesluta att det finns värderingsförändringar till följd av pandemin.

LÄS MER: Ny rapport visar negativa effekter av bostadsmarknaden i Stockholm

”Trenden är stark i dag och kommer att öka ännu mer”

Therese Sjölundh, vd för Åre Destination, om varför människor väljer att bo på flera platser, till exempel i Åre på vintern och i Stockholm på sommarhalvåret:

– Skulle jag göra en spaning skulle jag säga att den trenden är stark i dag och kommer att öka ännu mer. Det är den här både-och-möjligheten som finns nu, att man inte behöver göra valet utan det är mer socialt accepterat att man delar sin tid mellan två olika ställen. Du kan jobba digitalt, du kunde göra det innan också men nu kan du göra det på riktigt. Den här både-och-möjligheten kommer att vara en trend som vi ser framåt.

”Det är mycket i staden som håller på att förändras”

Lotta Gröning, journalist, forskare och lektor i statsvetenskap, om faktorer som påverkar framtiden för storstaden:

– Vi förstår inte hur mycket den nya tekniken kommer att förändra vårt samhälle. Den kommer att förändra allting. Tidigare flyttade man till staden för att till exempel träffa kärleken men i dag finns det flera dejtingsajter. Du behöver inte flytta till Stockholm för att få jobb eller flytta till Stockholm för att plugga på universitet eftersom du kan jobba och plugga digitalt. Det är mycket i staden som håller på att förändras och jag anser att stan är otroligt viktig.

”Det vi ser nu är inte slutet på urbaniseringen”

Peter Wennblad, biträdande chef för ledarredaktionen på Svenska Dagbladet, om urbanisering:

– Det vi ser nu är inte slutet på urbaniseringen, utan snarare en fortsättning på urbaniseringen. En viktig drivkraft i urbanisering är gentrifiering. Socioekonomiskt lite starkare grupper hittar nya livsmiljöer. Man brukar säga att det börjar med en tatueringstudio och slutar med en trestjärnig restaurang. Det vi ser nu är gentrifieringen av de mellanstora städerna, av småstäderna och av landsbygden. Många människor söker plats där man kan leva ut samma kvaliteter som man traditionellt sett har sett i storstaden för att storstaden har svårt att erbjuda det.

Kommande event

Uppdaterat oktober 5 2023 Publicerat december 7 2021