English en
Ipad med siffran 4728175396 på skärmen

Så mycket tillväxt har Stockholm gått miste om på grund av bostadskrisen sedan regeringsförklaringen

Varje år hindras tusentals människor från att hitta boende i Sveriges storstadsregioner. När människor inte kan flytta till platser där de bäst kommer till sin rätt är det inte bara ett personligt problem. Också arbetsmarknaden, samhället och hela landet blir fattigare. Problemen syns påtagligt tydligt i Stockholmsregionen*. Trösklarna på den reguljära bostadsmarknaden är höga, också för personer med arbete och inkomst, och desperata bostadssökande utnyttjas på andra- och ibland tredjehandsmarknaden.

Stockholms Handelskammare har låtit teknikkonsultbolaget WSP genomföra en oberoende studie av bostadsmarknadens funktionssätt och dess ekonomiska samt demografiska konsekvenser.

Den visar att vi har förlorat tiotals miljarder kronor varje år i utebliven produktion. Vi menar att ett historiskt tungt ansvar vilar på bostadsminister Per Bolund, hela den nya regeringen och oppositionen att ta gemensamt ansvar och reformera bostadsmarknaden. Räkneverket startades på dagen för regeringsförklaringen.

Beloppet ger ett värde på hur samhällsekonomin påverkans negativt av dysfunktionaliteten på bostadsmarknaden som i sin tur påverkar arbetskraftens geografiska rörlighet. Kostnaden ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen och problematiken på bostadsmarknaden.

*Stockholmsregionen omfattar alla kommuner i Stockholms län samt sju kommuner i Uppsala län och fyra i Södermanlands län.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat mars 6 2019