English en
Keynote speaker för Stockholm Sustainability Summit 2023 var Daniel A. Zarrilli, rådgivare inom klimat och miljö på Columbia University.
Keynote speaker för Stockholm Sustainability Summit 2023 var Daniel A. Zarrilli, rådgivare inom klimat och miljö på Columbia University. Foto: Daniel Ivarsson

Så skapar vi gröna och socialt hållbara städer

Motståndskraftiga städer spelar en avgörande roll när det kommer till att framtidssäkra våra städer. Under Stockholm Sustainability Summit diskuterade kunniga talare och experter stadens roll i den gröna omställningen och den sociala hållbarheten. – Här finns stor potential för näringslivet att spela en avgörande roll, sa Daniel A. Zarrilli, klimatrådgivare vid Columbia University.

Hur skapar vi framåtlutade och resilienta städer som människor och företag vill vistas i? Det var frågan som samlade 300 personer under Stockholms Handelskammares årliga hållbarhetsevent, Stockholm Sustainability Summit, den 30 maj 2023.

Dagens keynote speaker var Daniel A. Zarrilli, rådgivare inom klimat och miljö på Columbia University, som arbetar med att utveckla Columbias nya klimat-topputbildning.

Världens städer står i dag för en stor del av klimatavtrycket. Samtidigt är det just städerna som är grogrund och arena för innovation och ny teknik – lösningar som alla är avgörande för att komma vidare i klimatarbetet.

Under seminariet delade Daniel A. Zarrilli med sig av kunskap och erfarenheter från sitt nuvarande arbete och från sin tidigare roll som policychef inom klimat för New York City där han var ansvarig för framtagandet av New York Citys.klimahandlingsplan ONE NYC2050.

 De största Co2-utsläppen står stadens byggnader och transporter för, och det finns områden som påverkas i högre utsträckning än andra, menade Daniel A. Zarrilli.

– Det går att mappa upp vilka stadsdelar i New York City som påverkas mest av utsläppen och det handlar nästan alltid om samma områden – stadsdelar som det inte investeras i. Det här skapar inte bara en orättvisa gällande vår boendemiljö, utan bidrar också till ökad segregation och utanförskap, sa Daniel A. Zarrilli.

– Om vi i stället skulle se till att investera mer i dessa stadsdelar, ta något så enkelt som plantering av fler träd i områdena, bidrar det till en renare luft. Något som får positiva hälsoeffekter för de boende i området. Färre barn skulle utveckla astma, vilket leder till färre sjukhusbesök. Investeringarna får helt enkelt positiv spridningseffekt till flera områden i samhället, sa Daniel A. Zarrilli.

Näringslivet vill gå fram snabbare i den gröna omställningen

Åsa Lindhagen, miljö- och klimatborgarråd (S), berättade i sitt anförande att Stockholm stad nyligen höjt ambitionen för klimatarbetet, med målet att Stockholm ska vara klimatpositivt till 2030 och helt fossilfritt senast 2040.

I dag står transporterna för hälften av Co2-utsläppen i städerna. Samtidigt förblir mobiliteten viktig i syfte att underlätta pendlande, in- och utförsel av varor och skapa en flexibilitet för invånare och företag.

Under Stockholm Sustainability Summit medverkade Sten Forsberg, sverigechef för Volkswagen Personbilar tillsammans med Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring och David Bjurhall, SVP Regulation & development på Ellevio, i ett panelsamtal för att diskutera hur Stockholm ska kunna bibehålla mobiliteten i staden och samtidigt klara klimatmålen.

Sten Forsberg, sverigechef för Volkswagen Personbilar, efterlyste från scen tydligare spelregler och positiva incitament utifrån de uppsatta hållbarhetsmålen.

– Från 2035 är allt annat än elbilar förbjudet i EU. Det ligger inom en snar framtid, samtidigt som det är långa processer vi pratar om. På knappt tio år ska vi nu ställa om ett helt transportsystem som har byggts upp i hundra år, byggt på fossila drivmedel, till elektrifiering. På samma gång som staden vill uppnå dramatiska minskningar av CO2-utsläppet. Det behövs åtgärder här och nu i form av tydliga spelregler och positiva incitament också från staden, sa Sten Forsberg.

I Norge där elektrifiering har kommit längre än Sverige, talas det om ”right-to-charge” – att ladda bilen ska vara lika självklart som att lägenhet har ett kök. En utveckling som Sverige släpar efter i och som därför lyftes till diskussion under panelsamtalet.

– Jag tror att det är en samhällsfråga när det kommer till att driva förändring. I Norge, där Bring har stor verksamhet, har alla elbil. De har kommit längre i sin process. I Sverige är vi fortfarande ganska nya vad gäller elbilar. Här har vi jobbat mycket med biobränsle och gör fortfarande. Det var inte länge sedan jag hörde om att en bostadsrättsförening vägrade sätta upp en laddstolpe i rädsla för att det skulle sänka priset på bostaden. Det här är en förändring som vi behöver arbeta mer med i Sverige, sa Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

Så bygger vi ett resilient och hållbart Stockholm

Stockholm brottas med många problem kopplat till social hållbarhet. Utvecklingen av skuggsamhällen, trångboddhet och utanförskap får stora konsekvenser för barn i skolan, på arbetsmarknaden och i samhället.

Varför har det blivit så här – och vad behövs i termer av politik, engagemang, åtgärder och insatser för att vända utvecklingen och bygga en stad som håller ihop, också ur ett socialt hållbarhetsperspektiv? Det diskuterade Patrik Andersson, vd på investmentbolaget Brunswick Real Estate. tillsammans med Jan Jönsson, oppositionsborgarråd (L) i Stockholms stad och Jan Vapaavuori, senior rådgivare på fastighetsbolaget NREP i dagens sista panelsamtal.

Investmentbolaget Brunswick Real Estates grundfilosofi är att fastigheter ska vidareutvecklas under bolagets förvaltning och leda till mätbara förändringar för människa, miljö och samhälle. Den sociala mätbarheten var något som deras vd, Patrik Andersson, under panelsamtalet lyfte som särskilt viktig.

– Vi tillbringar 95 procent av våra liv i fastigheter, det kommer inte att förändras. Tillsammans med vårt team som arbetar med social hållbarhet kan vi nu vid ett fastighetsköp, utöver den ekonomiska aspekten, även analysera fastigheten och platsen från ett socialt perspektiv. Något som resulterar i att vi har möjlighet att också bidra till att skapa ett bättre och attraktivare område, sa Patrik Andersson.

Också Daniel A. Zarrilli menade att näringslivet har stor potential att ta sig ann frågor om den sociala ojämlikheten i städerna.

– Vi ser till exempel att när vi bygger fler bostäder till rimliga priser i New York City, skapas ett större intresse från den privata sektorn att bygga, finansiera och bidra till att utveckla dessa bostadsprojekt. Sådant går att göra mer av på flera områden och i fler städer, sa Daniel A. Zarrilli.

Uppdaterat juli 9 2024 Publicerat maj 30 2023