English en
Andreas Hatzigeorgiou och Victor Öman på Stockholms Handelskammare som är en del av Swedish Chambers International (SCI)
Andreas Hatzigeorgiou, är ordförande för Swedish Chambers International (SCI) och Victor Öman är koordinator för nätverket inom SCI. Foto: Christian Gustavsson och Josefine Bäckström

Så underlättar SCI för svenska företag att göra affärer internationellt

Stockholms Handelskammare är en del av Swedish Chambers International (SCI) – en paraplyorganisation för svenska handelskammare i utlandet. Syftet med SCI är att handelskamrarna i nätverket ska verka för att stärka det svenska varumärket internationellt, underlätta för svenska företag att göra globala affärer och utbyta erfarenheter. – De svenska handelskamrarna ute i världen gör ett fenomenalt jobb, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare och ordförande för SCI.

Omkring 30 svenska handelskammare i utlandet är anslutna till Swedish Chambers International (SCI). De representerar en betydande del av det svenska näringslivet globalt.

– De svenska handelskamrarna ute i världen gör ett fenomenalt jobb för att underlätta för svenska företag att kunna göra affärer globalt. De agerar både brobyggare och dörröppnare för svenska företag som vill etablera sig internationell. Det är viktigare nu än på mycket länge, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare och ordförande för SCI.

Tillsammans med övriga styrelsen verkar SCI för att främja fördjupade relationer och samarbeten över gränser, med målet att möjliggöra för svenska företag att i ännu högre utsträckning göra internationella affärer.

– Vi måste snabba på omställningen mot ett hållbart samhälle. Genom att stärka svenska företags affärsidéer, lösningar och innovationer globalt kan vi skynda på klimatomställningen. I detta spelar SCI en enormt viktig roll för att vi ska lyckas möta de utmaningar som finns och tillvarata de möjligheter som öppnas upp, säger Andreas Hatzigeorgiou. 

SCI:s framtida strategiska inriktning

Victor Öman, Business Development Manager på Stockholms Handelskammare är koordinator för nätverket inom SCI. Det innebär att han sköter det operativa så som att sammankalla och förbereda styrelsemöten, hantera medlemmar och kommunikation.

– I min roll som koordinator ingår även att projektleda SCI-dagen, en heldag en gång om året i Stockholm där alla medlemmar i SCI-nätverket träffas och utbyter erfarenheter och inspiration, säger Victor Öman.

I mars i år hölls ett strategiskt styrelsemöte för SCI i Paris. Där diskuterades bland annat den framtida strategiska inriktningen.

– Vi kom bland annat fram till att vi bättre behöver lyfta och kommunicera de inneboende styrkorna som redan finns i nätverket för att i ett nästa steg kunna affärsutveckla vidare. Ett steg i att göra detta är att få in mer resurser till att driva detta och därmed ta in en stipendiat som kan bidra till det arbetet, säger Victor Öman.

Läs mer om och ansök till stipendiatstjänsten för SCI här. 

På tal om SCI:s möte i Paris, har du någon spaning att dela med dig därifrån? 

– Det blev tydligt för mig att Frankrike ser samarbete mellan länder som vägen framåt om vi vill utvecklas och kunna ställa om till framtidens hållbara samhällen. Här tror jag att SCI:s roll som representant för svenska företag i utlandet speglar det och har en roll att spela, säger Victor Öman.  

Uppdaterat september 1 2023 Publicerat maj 8 2023