Satsning ska locka talanger till Uppsala

Den globala konkurrensen om talanger, investeringar och besökare är knivskarp. Uppsala har länge saknat en samordnad mottagning av internationell spetskompetens.
International Hub

Med den nya satsningen International Hub Uppsala ska näringslivet i Uppsala få bättre förutsättningar att locka till sig, rekrytera och behålla nyckelpersoner med internationell bakgrund. Det säger Tomas Stavbom, regionchef på Handelskammaren i Uppsala län.

Handelskammaren har varit en av de drivande aktörerna bakom denna satsning sedan flera år, tillsammans med Uppsala kommun, Region Uppsala, Uppsala universitet, SLU.

I initiativet ingår en ny webbplats med information som ska underlätta för etableringen i Uppsala, en bättre samordnad mottagningsfunktion som ska identifiera behov och utmaningar samt skapa kontakter och utveckla tjänster för att hjälpa nyrekryterade och deras familjer att landa i sitt nya samhälle. Det går även att boka guidning från personer som har egen erfarenhet av hur det är att etablera sig i Uppsala. Initiativet samfinansieras av intressenterna och drivs av Uppsala kommun.

Besök webbplatsen Uppsala International Hub: https://internationalhub.uppsala.se

tomas stavbom
Tomas Stavbom
Regionchef Uppsala
018-50 29 99