English en
Kristin Campbell Wilson, generalsekreterare på Skiljedomsinstitutet
Skiljedomsinstitutets innovation får andrapris i en internationell pristävling. "Att SCC Express lyfts i det här sammanhanget är en fin bekräftelse på vårt arbete med att utveckla institutets processer och arbetsmetoder", säger Kristin Campbell Wilson, generalsekreterare på Skiljedomsinstitutet. Foto: Pressbild

SCC Express får internationell uppmärksamhet

Skiljedomsinstitutets innovation har mottagit andrapris i en internationell pristävling. SCC Express är ett tvistlösningsverktyg som hjälper företag att snabbt komma överens och behålla fokus på affärsprojektet.

Det går att tänka nytt och utveckla nya modeller för kommersiell tvistlösning mellan företag. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut lanserade ett helt nytt alternativ i höstas, som än så länge är unikt i världen.

SCC Express är precis vad det låter som – ett snabbare alternativ för parter som prioriterar att komma vidare i sitt affärsprojekt framför att fastna i förhandlingar om en tvistig avtalsfråga.

Nu har den internationella publikationen Global Arbitration Review (GAR) uppmärksammat SCC Express och Skiljedomsinstitutet har mottagit ett hedrande andrapris i GAR Awards 2022 i klassen Best Innovation. 

– Att SCC Express lyfts i det här sammanhanget är en fin bekräftelse på vårt arbete med att utveckla institutets processer och arbetsmetoder. Vårt mål är att underlätta handel och affärer mellan företag. Det viktigt att vi är lyhörda för utvecklingen i näringslivet och fångar upp nya behov och önskemål om vad som är prioriterat när affärstvister ska lösas, säger Kristin Campbell Wilson, generalsekreterare på Skiljedomsinstitutet. 

SCC Express som tvistlösningsmetod

LÄS MER: SCC Express – nytt verktyg för kommersiell tvistlösning

SCC Express är en samtyckesbaserad och konfidentiell process. Affärshemligheter behöver alltså inte bli offentliga om det uppstår en fnurra på tråden i relationen mellan två avtalsparterna.

Bolagen kan gemensamt besluta om att välja SCC Express som tvistlösningsmetod, antingen vid avtalsskrivandet eller vid den tidpunkt när tvisten uppstår. Skiljedomsinstitutet utser då en neutral juridisk expert som levererar en bedömning i sakfrågan på tre veckor till priset av 29 000 euro.  

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat april 5 2022