English en
SCC Express

SCC Express: nytt verktyg för kommersiell tvistlösning

Att skriva avtal är en viktig del av affärsrelationen och att välja rätt tvistlösningsmetod är både ett strategiskt och ekonomiskt övervägande. Förutsägbarhet när det gäller tid och kostnader kan vara extra viktigt i vissa lägen. Därför har Skiljedomsinstitutet tagit fram SCC Express Dispute Assessment - en ny tvistlösningstjänst där en juridisk expert bedömer tvistefrågan på tre veckor till ett fast pris.

Skiljedomsinstitutet mål är att främja handel mellan företag. Det gör vi genom att se till att företag tillbringar så lite tid som möjligt på tvistlösning och så mycket som möjligt på sin kärnverksamhet. 

Vårt viktigaste verktyg för detta har under de senaste 100 åren varit skiljedomsförfarandet som idag är ett väl etablerat, framgångsrikt och välfungerande tvistlösningsalternativ för företag i svenska och internationella avtalsrelationer. I takt med att näringslivet globaliseras, digitaliseras och allt oftare behöver hantera oförutsedda händelser och förutsättningar på marknaden, uppstår också behov av ett större utbud av alternativa tvistlösningsmetoder.  

Därför har Skiljedomsinstitutet tagit fram SCC Express Dispute Assessment – SCC Express – en tjänst som vänder sig främst till parter i en pågående avtalsrelation där man prioriterar affärsrelationen och vill lösa en juridisk tvistefråga snabbt och till ett fast pris. Förfarandet kan också passa parter som vill sondera rättsläget inför överväganden att ingå förlikningsdiskussioner eller inleda en rättsprocess genom skiljeförfarande eller domstol. 

SCC Express är en samtyckesbaserad och konfidentiell process. Avtalsparterna kan gemensamt besluta om att välja SCC Express som tvistlösningsmetod antingen vid avtalsskrivandet eller vid den tidpunkt när tvisten uppstår. Skiljedomsinstitutet utser en neutral juridisk expert som levererar en bedömning i sakfrågan på tre veckor till priset av 29 000 euro. 

Ta reda på mer om SCC Express på Skiljedomsinstitutets hemsida https://sccinstitute.com/our-services/scc-express/ 

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat maj 26 2021