English en

Nyheter

Här hittar du nyheter från Stockholms Handelskammare.

Artikel 18 april 2024

Ny undersökning: En av tre unga funderar på att flytta från Stockholm

Drygt var femte person har funderat att flytta från Stockholms län på grund av den dysfunktionella bostadsmarknaden. Bland unga är den negativa synen mer utbredd: en av tre funderar idag på att lämna regionen. Det visar Stockholms Handelskammares undersökning som genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Verian och baseras på intervjuer från SIFO-panelen.

Artikel 15 april 2024

Kommentar: Vårbudgeten signalerar ljusare tider – men viktiga konkursåtgärder saknas

Läget blir på många sätt bättre i svensk ekonomi. Inflationen ligger i nivå med målet om 2 procent och räntesänkningar står för dörren – vilket ger hushåll och företag tro på framtiden. Samtidigt skjuter antalet konkurser i höjden och arbetslösheten rör sig gradvis uppåt. Det hade krävts ytterligare åtgärder för att möta effekterna av konkursvågen i budgeten, menar Stockholms Handelskammares chefekonom Carl Bergkvist.

Utrikesminister Tobias Billström (M) talade under Ambassadörslunchen om den svenska strategin för handel, investeringar och internationell konkurrenskraft.
Artikel 12 april 2024

Tydligt fokus på stärkt samverkan vid årets ambassadörslunch

Vid ambassadörslunchen samlades ett 60-tal internationella och nationella gäster med syfte att skapa starkare relationer och få flera perspektiv kring det allvarliga omvärldsläget. – The new strategy for Sweden's trade, investment, and global competitiveness recognizes the importance of trade and private investments to tackle the big challenges of our times, sa utrikesminister Tobias Billström (M).

Stockholms Handelskammare är finalister i tävlingen Årets varumärkesresa.
Artikel 11 april 2024

Vi är finalister i Årets varumärkesresa!

Stockholms Handelskammare är som första näringslivsorganisation någonsin nominerad i tävlingen Årets varumärkesresa – en tävling som uppmärksammar företag som gjort en lyckad förflyttning av sitt varumärke.

Artikel 9 april 2024

Andreas Hatzigeorgiou rekryterad till nytt vd-uppdrag och slutar därmed som vd på Stockholms Handelskammare

Efter drygt fem år som vd för Stockholms Handelskammare har Andreas Hatzigeorgiou meddelat styrelsen att han kommer att sluta för att bli ny vd och koncernchef för företaget Projektengagemang (PE Teknik & Arkitektur), en av Sveriges ledande konsultkoncerner inom teknik och arkitektur med fokus på byggnader och deras närmiljö.

Artikel 8 april 2024

Ny analys: Sju byggföretag går omkull varje dag och antalet konkurser når rekordnivåer

En oroande ökning av företagskonkurser i Stockholm hotar att påverka regionens ekonomiska tillväxt, enligt en ny rapport från Stockholms Handelskammare som har analyserat siffror från kreditupplysningsföretaget UC.

Artikel 3 april 2024

Långsiktig social hållbarhet och lokal förankring i Campus Tensta

Det är något som gror ute i Campus Tensta. I den blåmärkta byggnaden där man mellan 1984 och 2019 bedrev gymnasieutbildning har skolbänkarna länge stått tomma. Men förändring är på gång och inför höstens öppning med nya Järva Gymnasium samlades representanter från näringslivet, politiken, utbildningsväsendet och civilsamhället för att diskutera social hållbarhet.

Artikel 26 mars 2024

Bravidas vd: Ska vi ställa om samhället behöver vi elektriker

Bristen på hantverksutbildningar, hur en ändrad bilpolicy ledde till en ”idiotförklaring” och grunden för gott ledarskap var några av de ämnen som avhandlades då Bravidas vd och koncernchef Mattias Johansson gästade SthlmSessions.

Artikel 23 mars 2024

Svenska bolag föredrar att lösa tvister i skiljeförfaranden framför domstol 

Fyra av fem svenska bolag föredrar att lösa sina kommersiella tvister i skiljeförfarande framför ett vanligt domstolsförfarande. Det visar en undersökning av Roschier som analyserar trender i kommersiell tvistlösning i Norden. 

Artikel 22 mars 2024

Taylor Swift-effekt på ekonomin: Besökarna förväntas spendera halv miljard

Under lunchsamtalet ”Ett Stockholm” inledningstalade Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.
Artikel 20 mars 2024

Så kan företag bidra till social hållbarhet

Kriminalitet och segregation har ökat i Sverige. För att bidra till ett samhälle som håller ihop måste fler företag arbeta med social hållbarhet som en naturlig del av sin affärsmodell. För att inspirera fler företag att engagera sig i sociala frågor bjöd Samhall och Stockholms Handelskammare in till lunchsamtalet ”Ett Stockholm”.

I januari åkte representanter från Stockholms Handelskammare, tillsammans med ledande personer från näringslivet, polisen, myndigheter, fack och akademi, på en resa till USA för att studera utmaningar och lärdomar kopplade till kriminalitetens framväxt.
Artikel 18 mars 2024

Så kan Sverige lära av USA i brottsbekämpning

Tidigare i år anordnade Stockholms Handelskammare en delegationsresa till USA med syfte att studera hur den amerikanska polisen arbetar med brottsbekämpning och brottsprevention, hur näringslivet kan involveras i det arbetet och vad som är möjligt att genomföra även i Sverige.

Under seminariet diskuterade experterna Under seminariet ”Urban Mobility bjöds flera experter in för att samtala om Stockholms möjligheter och potential kring hållbara transportsystem.
Artikel 15 mars 2024

Trafikexperterna: Så förbättrar vi resor och frakt i huvudstadsregionen

Den som undrar hur framtidens trafikflöden ser ut behöver inte vänta länge. Redan till sommaren kan du få mat levererad med drönare och under våren halveras pendeltiden
Mellan Ekerö och city då en elektrisk bärplansbåt, som färdas ovanför vattenytan, börjar trafikera sträckan.

Artikel 13 mars 2024

Ny Stockholmsbarometer: Fortsatt dyster stämning – men konjunkturbotten kan vara nådd

Läget för Stockholmsekonomin var fortsatt dystert under det fjärde kvartalet 2023. Men det finns indikationer om att konjunkturen kan ha nått sin botten och att ekonomin går mot ljusare tider. Det visar Stockholms Handelskammares senaste upplaga av Stockholmsbarometern.

Under initiativet ”Stockholmssamtalen” besökte Atrium Ljungberg, MTR och Stockholms Handelskammare arkitektkontoret Tengbom i Hagastaden.
Artikel 12 mars 2024

I Hagastaden byggs framtida generationers arbetsplatser

Stockholm växer och utvecklas. Med den nya staden tar också den nya tunnelbanan form och flätar samman nya och gamla kvarter. Det ger Stockholm unika förutsättningar att växa – samtidigt som det reser frågor om hur staden rustas med mobilitet, bostäder och kontor på ett sätt som främjar hållbarhet, attraktivitet och trygghet.