English en

Nyheter

Här hittar du nyheter från Stockholms Handelskammare.

Artikel 23 mars 2024

Svenska bolag föredrar att lösa tvister i skiljeförfaranden framför domstol 

Fyra av fem svenska bolag föredrar att lösa sina kommersiella tvister i skiljeförfarande framför ett vanligt domstolsförfarande. Det visar en undersökning av Roschier som analyserar trender i kommersiell tvistlösning i Norden. 

Artikel 22 mars 2024

Taylor Swift-effekt på ekonomin: Besökarna förväntas spendera halv miljard

Under lunchsamtalet ”Ett Stockholm” inledningstalade Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.
Artikel 20 mars 2024

Så kan företag bidra till social hållbarhet

Kriminalitet och segregation har ökat i Sverige. För att bidra till ett samhälle som håller ihop måste fler företag arbeta med social hållbarhet som en naturlig del av sin affärsmodell. För att inspirera fler företag att engagera sig i sociala frågor bjöd Samhall och Stockholms Handelskammare in till lunchsamtalet ”Ett Stockholm”.

I januari åkte representanter från Stockholms Handelskammare, tillsammans med ledande personer från näringslivet, polisen, myndigheter, fack och akademi, på en resa till USA för att studera utmaningar och lärdomar kopplade till kriminalitetens framväxt.
Artikel 18 mars 2024

Så kan Sverige lära av USA i brottsbekämpning

Tidigare i år anordnade Stockholms Handelskammare en delegationsresa till USA med syfte att studera hur den amerikanska polisen arbetar med brottsbekämpning och brottsprevention, hur näringslivet kan involveras i det arbetet och vad som är möjligt att genomföra även i Sverige.

Under seminariet diskuterade experterna Under seminariet ”Urban Mobility bjöds flera experter in för att samtala om Stockholms möjligheter och potential kring hållbara transportsystem.
Artikel 15 mars 2024

Trafikexperterna: Så förbättrar vi resor och frakt i huvudstadsregionen

Den som undrar hur framtidens trafikflöden ser ut behöver inte vänta länge. Redan till sommaren kan du få mat levererad med drönare och under våren halveras pendeltiden
Mellan Ekerö och city då en elektrisk bärplansbåt, som färdas ovanför vattenytan, börjar trafikera sträckan.

Artikel 13 mars 2024

Ny Stockholmsbarometer: Fortsatt dyster stämning – men konjunkturbotten kan vara nådd

Läget för Stockholmsekonomin var fortsatt dystert under det fjärde kvartalet 2023. Men det finns indikationer om att konjunkturen kan ha nått sin botten och att ekonomin går mot ljusare tider. Det visar Stockholms Handelskammares senaste upplaga av Stockholmsbarometern.

Under initiativet ”Stockholmssamtalen” besökte Atrium Ljungberg, MTR och Stockholms Handelskammare arkitektkontoret Tengbom i Hagastaden.
Artikel 12 mars 2024

I Hagastaden byggs framtida generationers arbetsplatser

Stockholm växer och utvecklas. Med den nya staden tar också den nya tunnelbanan form och flätar samman nya och gamla kvarter. Det ger Stockholm unika förutsättningar att växa – samtidigt som det reser frågor om hur staden rustas med mobilitet, bostäder och kontor på ett sätt som främjar hållbarhet, attraktivitet och trygghet.

På internationella kvinnodagen talade bland andra Sveriges jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) på ett seminarium om ett mer jämställt näringsliv. Modererade gjorde Daniella Waldfogel, vice vd på Stockholms Handelskammare.
Artikel 12 mars 2024

Allt att vinna på ett mer jämställt näringsliv

Varför minskar andelen kvinnliga vd:ar på börsen, och vad krävs för att skapa ett mer jämställt näringsliv? På internationella kvinnodagen den 8 mars bjöd Stockholms Handelskammare in till seminariet "Vad vinner vi på ett mer jämställt näringsliv – och vad är det som dröjer?" för att få svar på dessa frågor.

Under Capital of Finance: Summit medverkande bland andra Oscar Hållén, Jens Henriksson, Charlotte C. Månsson och Eirik Winter.
Artikel 12 mars 2024

Finanssektorn: Så kan Stockholms finanscentrum fortsätta stärka positionen

Som norra Europas ledande finanscentrum, hur kan Stockholm stärka sin position och fortsätta att blomstra i ett ständigt föränderligt finansiellt landskap? Och vilken är finanssektorns roll i den gröna omställningen? Det diskuterades när Stockholms Handelskammare bjöd in till ”Capital of Finance: Summit”.

Under seminariet "Tvärnit i byggandet – och konsekvenserna för Stockholm och Sverige” medverkade Anna Breman, förste vice riksbankschef.
Artikel 21 februari 2024

Krisen i byggbranschen – det här blir konsekvenserna

Som ett resultat av stigande räntor, ökade kostnader och ett osäkert omvärldsläge har bostadsbyggandes förutsättningar snabbt kastats om. För att belysa utmaningarna i den krisande byggbranschen bjöd Stockholms Handelskammare in till seminariet ”Tvärnit i byggandet – och konsekvenserna för Stockholm och Sverige” där Anna Breman, förste vice riksbankschef, flera branschexperter samt beslutsfattare från politiken diskuterade dagens utmaningar på svensk bostadsmarknad.

Andreas Hatzigeorgiou och Daniella Waldfogel kommenterar byggkrisen i Sverige
Artikel 20 februari 2024

Ny rapport: Notan för byggkrisen kan bli över 1 000 miljarder kronor

Om byggkrisen fortsätter och inga åtgärder sätts in kan Stockholms- och Uppsala län få se ett aggregerat produktionsbortfall under åren fram till 2030 på motsvarande 343 miljarder kronor. Beräknat på hela landet visar samma scenario ett produktionsbortfall på över 1000 miljarder kronor. Utöver att bostadsbristen kommer att förvärras kommer sysselsättningen att minska kraftigt i den breda byggsektorn.

Under Disting 2024 samlades näringslivet, politiken och akademin för att inviga storsatsningen på Norduppland.
Artikel 13 februari 2024

Tillväxtboost i Norduppland i fokus på årets Disting

Under ett energifyllt Disting samlades representanter från Uppsalas politik, näringsliv och akademi för att tillsammans inviga storsatsningen på Norduppland som tillväxtkluster.

Rapport: "Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet"
Artikel 16 januari 2024

Ny rapport visar kopplingarna mellan näringslivet och den organiserade brottsligheten

Den kriminella ekonomin omsätter varje år mellan 100 och 150 miljarder kronor i Sverige, något som bland annat möjliggörs via legala affärsverksamheter. Nu publicerar Stockholms Handelskammare en ny forskningsrapport, ”Kriminella entreprenörer”, som granskar kopplingen mellan organiserad brottslighet och det svenska näringslivet.

24 saker att se fram emot med 2024.
Artikel 11 januari 2024

24 ljuspunkter att markera i kalendern

Nytt år med nya möjligheter. Här är listan över det som vi ser fram emot och det vi hoppas ska ske under 2024.

Uppsalafrukost 2023
Artikel 10 januari 2024

Svarta svanar 2024 – en utblick från ”Spaning Samtiden”

Vilka svarta svanar skymtar vid horisonten? Niklas Ekdal, journalist, författare och programledare, var en av deltagarna när Stockholms Handelskammare i Uppsala bjöd in till evenemanget ”Spaning Samtiden”. Nedan följer Niklas Ekdals utblick och summering av det vi har att vänta.