English en

Nyheter

Här hittar du nyheter från Stockholms Handelskammare.

Flyttkartonger som packas
Artikel 22 februari 2021

Rekordminus för Stockholms befolkning

Rekordstor utflyttning från Stockholm 2020, det visar ny statistik som Stockholms Handelskammare analyserat. 5 596 personer flyttade netto ut från länet under 2020, enligt en helt ny analys av SCB-statistik från Stockholms Handelskammare.
- Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och därför ser jag med stor oro på utflyttningen. Trenden är ett underbetyg till politiken som inte skapat rätt förutsättningar för tillväxt. Nu måste det till krafttag för att återställa stadens attraktionskraft annars riskeras på sikt många jobb, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Barometern Q4 2020
Artikel 16 februari 2021

Konjunkturen stärks men är fortsatt ojämn

Kontaktnära branscher har fortsatt ett allvarligt ekonomiskt läge medan andra har haft stark medvind. Det visar Stockholmsbarometern för kvartal 4 år 2020 som pekar på en viss ljusning i konjunkturen.

Ny prognos
Artikel 6 februari 2021

Krisbranscherna står inför stark återhämtning om vaccinplanen håller

En ny rapport från Stockholms Handelskammare och Oxford Economics visar att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskar med 3 procent och Stockholms läns bruttoregionalprodukt (BRP) väntas falla med 2,7 procent för år 2020. Samtidigt kan en framgångsrik vaccinering innebära att produktionsvärdena, inte minst i sektorer som just nu drabbats hårt, ta rejäl fart under 2021 och 2022.

Tåg samt rapport med texten "Snabbare tåg starkare Norden"
Artikel 3 februari 2021

Därför behöver restiden mellan Stockholm och Oslo halveras

En satsning på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo behövs i kommande nationell plan. Stockholms Handelskammare menar att det kan halvera restiden och stärka utbytet mellan huvudstäderna.

Kulturminister Amanda Lind (MP)
Artikel 13 november 2020

Viss ljusning i huvudstaden under tredje kvartalet

Stockholmsekonomin stärktes under tredje kvartalet 2020 – men inte hela vägen till normala nivåer.

Vissa branscher präglas fortsatt av ett svagt stämningsläge samtidigt som hushållen uppvisar en mycket svag tilltro till svensk ekonomi.

Tomas Stavbom
Artikel 7 oktober 2020

Remissvar angående förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Handelskammaren i Uppsala län har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till regional utvecklingsstrategi för Uppsala län och önskar med anledning av förslaget anföra följande:

UNT_Uppsala
Artikel 29 september 2020

UNT Debatt: Nu krävs en omstart av Sverige och Uppsala

På UNT Debatt 29 september skriver Handelskammaren att det nu krävs en omstart av Sverige och Uppsala.

Byggskiss
Artikel 7 september 2020

Remissvar på detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. Främre Boländerna

Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. Främre Boländerna etapp 1

Handelskammaren i Uppsala län har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat planförslag och önskar med anledning av detta anföra följande:

slutrapport_omstart
Artikel 29 augusti 2020

Omstartskommissionens slutrapport är klar

Omstartskommissionen har nu överlämnat sin slutrapport i form av en bok till Stockholms Handelskammare.
Boken, som spänner över tio ämnesområden författade av lika många experter under ledning av kommissionens ordförande Klas Eklund, lägger fram och motiverar en lång rad sakpolitiska förslag.

Tomas Stavbom
Artikel 24 juni 2020

Sommarhälsning

Här kommer en sommarhälsning från Handelskammaren i Uppsala län, som är en del i Stockholms Handelskammare. Inför semesterperioden vill jag som nytillträdd regionchef från 1 december passa på att beskriva kort vad Handelskammaren gjort under våren 2020 och vad vi planerar inför hösten.

Byggskiss
Artikel 25 maj 2020

Remissvar på fördjupad översiktsplan för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna

Bakgrund: Uppsala kommun har utarbetat en fördjupad översiktsplan för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna med sikte på 2050. Utgångspunkten är Uppsalas översiktsplan från 2016 som pekar ut de sydöstra stadsdelarna som ett viktigt utvecklingsområde i Uppsala. Den fördjupade översiktsplanen innehåller 21 500 bostäder och utrymme för 10 000 – 15 000 nya arbetsplatser. Den nya bebyggelsen ordnas i ett antal stadsdelar som binds samman av en ny kapacitetsstark kollektivtrafik. Se www.uppsala.se/sydostra

KlasEklundAndreasHatzigeorgiou
Artikel 27 april 2020

Nu lanseras Omstartskommissionen

Den nya Omstartskommissionen påbörjar nu sitt arbete för att ta fram reformer som ska starta om och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter coronakrisen.

Omstartskommissionen består av Sveriges 11 främsta experter inom en rad strategiskt viktiga reformområden. Klas Eklund utses till ordförande för Omstartskommissionen.

Byggkran
Artikel 23 april 2020

Bortom corona krävs en omstart av Uppsala

Flera satsningar behöver ske nu, exempelvis tidigareläggning av flera offentliga investeringar, skriver Tomas Stavbom och Håkan Tribell i en debattartikel i UNT publicerad den 23 april.

Håkan Tribell, Johanna Lorentzi och Tomas Stavbom
Artikel 3 april 2020

Nytt team på Handelskammaren i Uppsala län

Det har varit en period av omställning och omorganisation på Handelskammaren det senaste året. Strax före årsskiftet klev Tomas Stavbom på som ny regionchef. Håkan Tribell är näringspolitisk expert som med ett och ett halvt år på jobbet lite oväntat blivit veteranen i sammanhanget. När Johanna Lorentzi nu kommit på plats som event- och kontorsansvarig är Handelskammarens nya team i Uppsala äntligen fulltaligt.

Skylt med avstånd till olika platser i Uppsala
Artikel 22 mars 2020

På UNT Debatt 21 mars 2020 skriver Handelskammaren att Corona drabbar ekonomin, företagen och jobben hårt

Pandemin slår hårdast mot de mänskliga möten och sociala interaktioner som är drivkraften inom service- och tjänstesektorn.