English en

Stark återhämtning för stockholmsekonomin

Framtidstron hos företagen och hushållen i Stockholmsregionen blev allt starkare under första kvartalet 2024. Om nuvarande trend håller i sig är ekonomin snart tillbaka på normalnivåer. Det visar Stockholms Handelskammares senaste upplaga av Stockholmsbarometern.

Stockholmsbarometern fortsatte att förbättras under det första kvartalet 2024. Barometern steg med 6,2 enheter till ett värde på 95,4 vilket betyder att stämningsläget i Stockholmsekonomin fortsatt är sämre än normalt men trenden är tydligt uppåtgående.

– Även om stämningsläget fortsatt är dystrare än normalt så befinner sig ekonomin i återhämning. Att inflationen närmar sig målet och att räntorna därför kommer röra sig neråt bidrar till det positivare stämningsläget. Fortsätter det så här så kommer vi snart lämna lågkonjunkturen bakom oss, säger Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Även om utvecklingen är positiv så finns risker, inte minst kopplat till Riksbankens stundande räntebesked.

– Många förväntar sig en räntesänkning i närtid. Om Riksbanken inte levererar på det eller skapar osäkerhet vid räntebeskedet i början av maj kan den positiva utvecklingen komma av sig. Då riskerar vi ett bakslag, säger Carl Bergkvist.

Alla sektorer med undantag för tillverkningsindustrin bidrog till det förbättrade stämningsläget under kvartalet där de privata tjänstenäringarna var den sektor som stod för den starkaste utvecklingen inom näringslivet i Stockholm.

Om Stockholmsbaromentern

Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.

Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.

Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom dess numeriska värde.

Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt, 101,1–110 starkare än normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än normalt och under 90 mycket svagare än normalt.

Läs mer om Stockholmsbarometern.

Publicerat maj 3 2024