English en
Foto: Mostphotos

Status Sthlm: Kriminalitet förstör Stockholms näringslivsklimat

Nittio procent av företagen i huvudstadsregionen är oroliga över att gängkriminaliteten kommer att försämra omvärldens bild av Sverige – och en av fem företagsledare uppger att gängkriminaliteten redan drabbat deras företag. Det visar nya siffror från Stockholms Handelskammares undersökning Status Sthlm.

Våld och kriminalitet bekymrar företagen i Stockholm, det visar Status Sthlm är som Stockholms Handelskammares undersökning där över 300 företagsledare från Stockholms- och Uppsalaregionen får svara på frågor kopplade till näringslivsklimatet. Där uppger även 8 av 10 företag att våldsutvecklingen påverkar Stockholms attraktivitet och gör det svårare för att locka till sig kompetens, besökare och investeringar.

Situationen är akut. Brottsutvecklingen i Sverige har redan fått mycket uppmärksamhet i utlandet och företagen är mycket oroade över att vårt lands varumärke kommer att svärtas ner rejält framöver. Många företag uppger att de redan har svårare att locka investeringar till Sverige och Stockholm, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef och expert på trygghets- och säkerhetsfrågor på Stockholms Handelskammare.

Han uppmanar politiker och myndigheter att ta hjälp av företagen i arbetet mot kriminaliteten.

Regeringen och berörda myndigheter måste få bukt med våldet. Det är nödvändigt att även involvera näringslivet i brottsbekämpning och brottsprevention. Det offentliga och det privata måste börja samarbeta i dessa frågor, säger Fredrik Erfelt.

Hela undersökningen Status Sthlm kommer att publiceras i slutet av oktober.

Ta del av siffrorna här.

Om Status Sthlm

Status Sthlm är Stockholms Handelskammares näringslivspanel. I panelen ingår företag verksamma i Stockholms och Uppsala län som regelbundet deltar i korta, snabba undersökningar. Status Sthlm ger näringslivet möjlighet att på ett effektivt sätt nå ut med sina åsikter i aktuella frågor.

Publicerat oktober 16 2023