English en
Endast 14 procent av de svarande företagen i Status Sthlm uppger att de har förtroende för regeringens hantering av elprisstödet till företagen
Endast 14 procent av de svarande företagen i Status Sthlm uppger att de har förtroende för regeringens hantering av elprisstödet till företagen. Foto: Per Berglund/Pressfoto

Status Sthlm: Lågt förtroende bland företagen för regeringens hantering av elprisstödet

Mer än hälften av Stockholmsföretagen ger rött kort till regeringens hantering av elprisstödet. Det visar Stockholms Handelskammares senaste undersökning Status Sthlm, som tar tempen på företagen i Stockholm-Uppsala. – Resultaten avspeglar den allmänna uppfattningen om att hanteringen med att kompensera företag utifrån deras ökade energikostnader har varit saktfärdig, trots goda intentioner, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

I undersökningen, som genomförts i samarbete med Demoskop, svarar drygt 54 procent av företagen att de saknar eller har ett mycket begränsat förtroende för regeringens hantering av elprisstödet till företag. Endast 14 procent av de svarande uppger att de har förtroende för regeringens hantering av elprisstödet till företagen.  

De negativa svaren är ett resultat av att elprisstödet till företagen väntas bli försenat sex månader. Det stöd som företagen eventuellt kan börja söka den 30 maj skulle ha varit på plats i november förra året, enligt löftet i valrörelsen. Därtill råder det fortfarande osäkerhet bland företagen gällande elprisstödets utformning.  

– Hanteringen av elprisstödet till företagen har varit saktfärdig. Men det rör på sig nu och det är ju bra. Det finns dock fortfarande problem, exempelvis med maxtaket och att företag som får sin el via fastighetsägare inte själva får söka elprisstödet. Det finns här en risk att fastighetsägare slår i stödets takbelopp och att stöd inte kan föras vidare till hyresgästerna, säger Stefan Westerberg.  

Energi, utbildning och trygghet/säkerhet – viktigaste frågorna

I undersökningen uppger företagen att den viktigaste frågan för dem är energipolitiken – tillsammans med frågorna skola och utbildning samt trygghet och säkerhet.  

Resultatet är sammankopplat till företagens övergripande uppfattning att utvecklingen inom dessa områden har gått åt fel håll under lång tid. Beträffande energipolitiken svarar 61,4 procent av de tillfrågade företagen att de anser att energipolitiken gått åt fel håll, medan 23,8 procent tycker att det gått åt rätt håll.  

Företagen ser stora risker med effektbrist

I undersökningen framgår också att hela 85 procent håller med om påståendet att effektbristen och de höga elpriserna kommer att hämma Sveriges tillväxt. Därtill svarar 72 procent av företagen att de ser stora risker med effektbristen – det vill säga att elen inte kommer att räcka till under vissa perioder.  

– Sverige som land och företag i Stockholm har länge haft konkurrensfördelar baserat på en stabil energiförsörjning med låga elpriser. Det har sedan mannaminne byggt våra företag, skapat jobb och lagt grunden för Sveriges välstånd. Nu är situationen dessvärre en annan. Det framgår i undersökningen. I dag har vi höga och volatila elpriser samt betydande risker för effektbrist, som hotar jobb, företag och tillväxt, säger Stefan Westerberg.  

Ökad elproduktion från alla energikällor behövs

Ett annat resultat i undersökningen är att företagen i allmänhet är positivt inställda till en utbyggnad av alla energislag, solkraft (83 procent), kärnkraft (77 procent), havsbaserad vindkraft (64 procent) och landbaserad vindkraft (55 procent).  

– Företagens svar visar, svart på vitt, att man ser positivt på mer energiproduktion av alla energislag. Företag mår bäst av långsiktighet och förutsägbarhet, och då behövs alla energislag i framtiden. Nu behövs krafttag från politiken för en utbyggnad av energiproduktionen så att inte det ökade el- och effektbehovet blir en bromskloss för företagens produktion och omställning, säger Stefan Westerberg.  

Ladda ner Status Sthlm – januari 2023

Om Status Sthlm

Status Sthlm är Stockholms Handelskammares näringslivspanel. I panelen ingår företag verksamma i Stockholms och Uppsala län som regelbundet deltar i korta, snabba undersökningar. Status Sthlm ger näringslivet möjlighet att på ett effektivt sätt nå ut med sina åsikter i aktuella frågor.

Läs tidigare undersökningar

Bli en del av Status Sthlm – anmäl dig här

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat februari 21 2023